HELSENORGE

Oppbevaring av SurePath prøvebeholdere til væskebasert cytologi

Dersom prøven ikke sendes til Avdeling for klinisk patologi senest dagen etter at den er tatt, må den oppbevares i kjøleskap fram til sending.

Vi ser at vi nå får en del inkonklusive prøvesvar på HPV-prøvene våre. En grunn til dette kan være at prøvene oppbevares i romtemperatur. Oppbevaring i romtemperatur har ikke noe å si for kvaliteten på utstryket vi lager, men kan altså ha betydning dersom prøven skal HPV-testes.

Anbefalingen fra laboratoriet som kjører HPV-prøvene for oss er at dersom prøven ikke sendes til Avdeling for klinisk patologi senest dagen etter at den er tatt, må den oppbevares i kjøleskap fram til sending.