Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp skal gi oversikt over hvilken utredning, behandling, oppfølging og medvirkning du som pasient eller pårørende kan forvente for ulike skader, sykdommer og andre tilstander.

Forløpene tar utgangspunkt i faglige retningslinjer som brukes i hele Norge samt internasjonale retningslinjer der det er hensiktsmessig. Forløpene er nasjonale og skal sikre at behandlingen er helhetlig og forutsigbar innen både medisinsk og psykiatrisk behandling i hele landet.

Målet er å gjøre behandlingstilbudet bedre, og å redusere uønsket variasjon fra sted til sted, slik at alle får likeverdig, god og effektiv behandling.

​Du kan lese mer om pakkeforløp på nettsidene til helsenorge
   

Oversikt over pakkeforløp for psykisk helse og rus

Psykiske lidelser hos voksne

Psykiske lidelser hos voksne, Asker DPS Psykiske lidelser hos voksne, Bærum DPS Psykiske lidelser hos voksne, Drammen DPS Psykiske lidelser hos voksne, Kongsberg DPS Psykiske lidelser hos voksne, Ringerike DPS Psykiske lidelser hos voksne, Psykiatrisk avdeling Blakstad

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom, Asker BUP Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom, Bærum BUP Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom, Drammen BUP Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom, Kongsberg BUP Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom, Ringerike BUP

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Asker DPS Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Bærum DPS Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Drammen DPS Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Kongsberg DPS Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Ringerike DPS Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Psykiatrisk avdeling Blakstad Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, Avdeling for rus og avhengighet (ARA)

Psykiske lidelser hos barn og unge

Psykiske lidelser hos barn og unge, Asker BUP Psykiske lidelser hos barn og unge, Bærum BUP Psykiske lidelser hos barn og unge, Drammen BUP Psykiske lidelser hos barn og unge, Kongsberg BUP Psykiske lidelser hos barn og unge, Ringerike BUP

    

  
Utvikling av nye nasjonale pakkeforløp

Høsten 2018 startet Helsedirektoratet arbeidet med å etablere pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det jobbes løpende med å utvikle flere forløp og de innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Nye pakkeforløp publiseres her når de er godkjent nasjonalt.

Du kan lese mer om dette arbeidet her
   

Forløpskoordinatorene kan veilede deg

Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler innen psykisk helse og rus har egne forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal være din kontaktperson, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg i utrednings- og behandlingsforløpet.

Forløpskoordinatorene er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Mer info om dette og kontaktinfo kan du se her

Fant du det du lette etter?