Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 12. juni 2019 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus  i Vestre Viken HF dialogmeldinger.

MERK: Det er foreløpig ikke mulig å sende dialogmeldinger til fagsysstemene for laboratorie- og røntgenundersøkelser.


​Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.

Bruk av dialogmeldinger

Her kan du lese info om og felles "kjøreregler" for bruk av dialogmeldinger

Fant du det du lette etter?