HELSENORGE

PKO-nytt og Praksisnytt

Praksiskonsulentene i Vestre Viken gir ut et felles nyhetsblad, PKO-nytt, fire ganger i året. I tillegg sendes det jevnlig ut Praksisnytt som er et elektronisk nyhetsblad fra PKO på alle sykehusene i Vestre Viken.

Nyhetsbladene inneholder aktuelle temaer, generell nyttig informasjon og informasjon om kurs og møter ved de ulike sykehusene. Målgruppen er fastlegene, sykehusleger, kommuneleger, legevakter og andre kommunale samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Om det er konkrete saker du leter etter, kan du prøve et søk i søkefeltet øverst til høyre på siden.

PKO-NYTT 

PRAKSISNYTT 

Praksisnytt fra Bærum sykehus

Praksisnytt Bærum sykehus April 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus April 2022.pdfPraksisnytt Bærum sykehus April 2022.pdfpdf777891
Praksisnytt Bærum sykehus Mars 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus Mars 2022.pdfPraksisnytt Bærum sykehus Mars 2022.pdfpdf2057922
Praksisnytt Bærum sykehus November 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus November 2021.pdfPraksisnytt Bærum sykehus November 2021.pdfpdf370840
Praksisnytt Bærum sykehus September 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus September 2021.pdfPraksisnytt Bærum sykehus September 2021.pdfpdf1389420
Praksisnytt Bærum sykehus Juli 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus Juli 2021.pdfPraksisnytt Bærum sykehus Juli 2021.pdfpdf2377986
Praksisnytt Bærum sykehus Mai 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus Mai 2021.pdfPraksisnytt Bærum sykehus Mai 2021.pdfpdf2028746
Praksisnytt Bærum sykehus Mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Bærum sykehus Mars 2021.pdfPraksisnytt Bærum sykehus Mars 2021.pdfpdf2067676

Praksisnytt fra Drammen sykehus

Praksisnytt Drammen sykehus nr 08 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 08 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 08 2023.pdfpdf1447560
Praksisnytt Drammen sykehus nr 06 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 06 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 06 2023.pdfpdf1040277
Praksisnytt Drammen sykehus nr 09 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 09 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 09 2022.pdfpdf2136374
Praksisnytt Drammen sykehus nr 07 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 07 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 07 2023.pdfpdf903363
Praksisnytt Drammen sykehus nr 11 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 11 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 11 2022.pdfpdf1260768
Praksisnytt Drammen sykehus nr 10 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 10 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 10 2022.pdfpdf1777802
Praksisnytt Drammen sykehus nr 04 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 04 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 04 2023.pdfpdf1057506
Praksisnytt Drammen sykehus nr 02 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 02 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 02 2023.pdfpdf1402451
Praksisnytt Drammen sykehus nr 03 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 03 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 03 2023.pdfpdf722704
Praksisnytt Drammen sykehus nr 01 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 01 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 01 2023.pdfpdf1126495
Praksisnytt Drammen sykehus nr 05 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 05 2023.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 05 2023.pdfpdf2668913
Praksisnytt Drammen sykehus nr 12 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 12 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 12 2022.pdfpdf1210251
Praksisnytt Drammen sykehus nr 13 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 13 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 13 2022.pdfpdf3432396
Praksisnytt Drammen sykehus nr 08 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 08 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 08 2022.pdfpdf961048
Praksisnytt Drammen sykehus nr 07 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 07 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 07 2022.pdfpdf1824828
Praksisnytt Drammen sykehus nr 06 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 06 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 06 2022.pdfpdf1083235
Praksisnytt Drammen sykehus nr 05 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 05 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 05 2022.pdfpdf1234515
Praksisnytt Drammen sykehus nr 04 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 04 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 04 2022.pdfpdf878180
Praksisnytt Drammen sykehus nr 03 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 03 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 03 2022.pdfpdf1319427
Praksisnytt Drammen sykehus nr 02 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 02 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 02 2022.pdfpdf758761
Praksisnytt Drammen sykehus nr 01 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 01 2022.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 01 2022.pdfpdf608648
Praksisnytt Drammen sykehus nr 18 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 18 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 18 2021.pdfpdf794477
Praksisnytt Drammen sykehus nr 17 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 17 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 17 2021.pdfpdf479539
Praksisnytt Drammen sykehus nr 16 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 16 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 16 2021.pdfpdf1380527
Praksisnytt Drammen sykehus nr 15 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 15 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 15 2021.pdfpdf1984674
Praksisnytt Drammen sykehus nr 14 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 14 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 14 2021.pdfpdf593225
Praksisnytt Drammen sykehus nr 13 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 13 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 13 2021.pdfpdf520860
Praksisnytt Drammen sykehus nr 12 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 12 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 12 2021.pdfpdf723751
Praksisnytt Drammen sykehus nr 11 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 11 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 11 2021.pdfpdf142627
Praksisnytt Drammen sykehus nr 10 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 10 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 10 2021.pdfpdf1400743
Praksisnytt Drammen sykehus nr 09 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 09 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 09 2021.pdfpdf836379
Praksisnytt Drammen sykehus nr 08 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 08 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 08 2021.pdfpdf997020
Praksisnytt Drammen sykehus nr 07 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 07 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 07 2021.pdfpdf1151926
Praksisnytt Drammen sykehus nr 06 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 06 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 06 2021.pdfpdf319124
Praksisnytt Drammen sykehus nr 05 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 05 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 05 2021.pdfpdf856556
Praksisnytt Drammen sykehus nr 04 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Drammen sykehus nr 04 2021.pdfPraksisnytt Drammen sykehus nr 04 2021.pdfpdf899222

​​​

Praksisnytt fra Kongsberg sykehus

Praksisnytt Kongsberg nr 06 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 06 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 06 2023.pdfpdf678595
Praksisnytt Kongsberg nr 07 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 07 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 07 2023.pdfpdf1119057
Praksisnytt Kongsberg nr 05 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 05 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 05 2023.pdfpdf522629
Praksisnytt Kongsberg nr 04 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 04 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 04 2023.pdfpdf1140608
Praksisnytt Kongsberg nr 03 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 03 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 03 2023.pdfpdf541544
Praksisnytt Kongsberg nr 02 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 02 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 02 2023.pdfpdf1047636
Praksisnytt Kongsberg nr 01 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 01 2023.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 01 2023.pdfpdf1067742
Praksisnytt Kongsberg nr 05 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 05 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 05 2022.pdfpdf623511
Praksisnytt Kongsberg nr 06 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 06 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 06 2022.pdfpdf330172
Praksisnytt Kongsberg nr 07 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 07 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 07 2022.pdfpdf819207
Praksisnytt Kongsberg nr 02 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 02 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 02 2022.pdfpdf949787
Praksisnytt Kongsberg nr 03 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 03 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 03 2022.pdfpdf849138
Praksisnytt Kongsberg nr 04 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 04 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 04 2022.pdfpdf714341
Praksisnytt Kongsberg nr 01 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Kongsberg nr 01 2022.pdfPraksisnytt Kongsberg nr 01 2022.pdfpdf1443771

​​​​​

Praksisnytt fra Ringerike sykehus

Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2022.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2022.pdfpdf965816
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2022.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2022.pdfpdf787066
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2021.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2021.pdfpdf893216
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2021.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2021.pdfpdf1465557
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2021.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2021.pdfpdf1165480
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2021.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2021.pdfpdf1214246
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2021.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2021.pdfpdf1171156
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 19 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 19 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 19 2020.pdfpdf1354691
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 18 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 18 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 18 2020.pdfpdf1217539
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 17 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 17 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 17 2020.pdfpdf1266123
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 16 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 16 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 16 2020.pdfpdf1168107
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 15 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 15 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 15 2020.pdfpdf1413190
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 13 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 13 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 13 2020.pdfpdf1342589
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 14 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 14 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 14 2020.pdfpdf1215652
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 12 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 12 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 12 2020.pdfpdf962509
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 11 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 11 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 11 2020.pdfpdf836790
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 10 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 10 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 10 2020.pdfpdf935021
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 09 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 09 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 09 2020.pdfpdf1012788
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 08 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 08 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 08 2020.pdfpdf934228
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 07 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 07 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 07 2020.pdfpdf686373
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 06 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 06 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 06 2020.pdfpdf750087
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2020.pdfpdf957694
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2020.pdfpdf734262
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2020.pdfpdf873728
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2020.pdfpdf935418
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2020.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2020.pdfpdf745095
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 10 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 10 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 10 2019.pdfpdf1024941
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 09 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 09 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 09 2019.pdfpdf754065
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 08 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 08 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 08 2019.pdfpdf717750
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 06 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 06 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 06 2019.pdfpdf769812
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 05 2019.pdfpdf846165
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 07 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 07 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 07 2019.pdfpdf725122
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 03 2019.pdfpdf973524
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 04 2019.pdfpdf778460
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 01 2019.pdfpdf770733
Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2019.pdfPraksisnytt Ringerike sykehus nr 02 2019.pdfpdf735945

TIDLIGERE UTGAVER 

Dersom du ønsker tidligere utgaver av PKO-nytt eller Praksisnytt kan du kontakte de ansvarlige redaktørene av hver enkelt utgivelse. Det er forskjellige personer som er ansvarlig fra sted til sted. Du finner kontaktinfo til disse på førstesiden i PKO-nytt og på siste side i Praksisnytt.​

Fant du det du lette etter?