HELSENORGE

Hygienehåndbok (prosedyrer)

På denne siden finner du hygienehåndbok for kommunale sykehjem.

​Alfabetisk liste over infeksjonssykdommer​

Alfabetisk liste over noen viktige infeksjonssykdommer (kommunalt)

Antibiotika

Bruk av antibiotika (kommunalt) 

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner (kommunalt)Hygieniske rutiner ved stell av pasienter (kommunalt) Håndhygiene (kommunalt) Informasjon til besøkende - hygieneregler i sykehjem (kommunalt)

Arbeidstøy og beskyttelsesutstyr

Arbeidsantrekk og personlig hygiene (kommunalt) Beskyttelse av sko (kommunalt) Bruk av arbeidstøy ved daglig, kombinert arbeid i institusjon og hjemmesykepleie (kommunalt) Bruk av beskyttelsesfrakk/forkle (kommunalt) Bruk av beskyttelseshansker (kommunalt) Bruk av briller/visir (kommunalt) Bruk av hette/lue (kommunalt) Bruk av munnbind (kommunalt) Bruk av sterile hansker (kommunalt) Bruk av åndedrettsvern (kommunalt)

Rengjøring og desinfeksjon

Desinfeksjon - prinsipper (kommunalt) Kjemisk desinfeksjon (kommunalt) Rengjøring - desinfeksjon av badekar/dusjstol (kommunalt) Rengjøring av febertermometer; digitemp (kommunalt) Rengjøring av medisinskteknisk utstyr (kommunalt) Renhold av rom, senger og utstyr (kommunalt) Rutiner for arbeid i desinfeksjonsrom (skyllerom) (kommunalt) Varmedesinfeksjon (kommunalt)

Avfallshåndtering

Håndtering av avfall (kommunalt)

Tekstilhåndtering

Håndtering av tekstiler i avdelingen (kommunalt) Håndtering av tekstiler i sykehjemmets eget vaskeri (kommunalt)

Lagring av rent og sterilt utstyr

Lagring av rent og sterilt utstyr (kommunalt)

HMS - smittevern for personalet

Førstehjelp ved blodsmitte/stikkskader (kommunalt) Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Kongsberg kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Flesberg kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Rollag kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Nore og Uvdal kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Sigdal kommuneBlodsmitte/stikksakder - ansatte i Tinn kommune Ansatte med infeksjoner - bærertilstand (kommunalt) Forholdsregler for å hindre smitte til gravide arbeidstakere (kommunalt) Vaksinasjon av arbeidstakere (kommunalt)

Forebygging av urinveisinfeksjoner

Generell forebygging av urinveisinfeksjoner (kommunalt) Innleggelse av permanent blærekateter - KAD (kommunalt) Intermitterende kateterisering - IK (kommunalt) Bakteriologisk prøvetaking av urin (kommunalt)

Forebygging av sårinfeksjoner

Forebygging av sårinfeksjoner (kommunalt)Postoperative rutiner: hygieniske prinsipper ved sårbehandling, dusjing - operasjonssår (kommunalt) Bakteriologisk prøvetaking av sår (kommunalt)

Forebygging av luftveisinfeksjoner

Forebygging av luftveisinfeksjoner (kommunalt) Ekspektoratprøver (kommunalt)

Forebygging av mage-/tarminfeksjoner

Forebygging av mage-/tarminfeksjoner (kommunalt) Norovirusenteritt - forebyggende tiltak (kommunalt) Clostridium difficile infeksjon - forebyggende tiltak (kommunalt)Avføringsprøver (kommunalt)

Forebygging av øyeinfeksjoner

Forebygging av øyeinfeksjoner (kommunalt)

Forebygging av intravaskulære infeksjoner

Aseptisk teknikk ved tilblanding og håndtering av sterile legemidler og væsker (kommunalt) Huddesinfeksjon før injeksjoner og punksjoner (kommunalt) Innleggelse og stell av perifer venekanyle - PVK (kommunalt) Stell av sentralt venekateter - SVK (kommunalt)

Antibiotikaresistente bakterier

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker)

MRSA - undersøkelse før innleggelse og før arbeid (kommunalt) Informasjon om forhåndsundersøkelser og arbeidsrestriksjoner - MRSA (kommunalt) Informasjon til pasienter med MRSA (kommunalt) Isolering ved mistenkt / påvist MRSA hos pasient i sykehjem (kommunalt) MRSA - Tiltak når pasienten ikke isoleres (kommunalt) MRSA - Behandling av infeksjon og sanering av bærerskap (kommunalt) MRSA - Smitteoppsporing (kommunalt) MRSA - Overføring av beboer (kommunalt) Informasjonskort om MRSA - bærerskap (kommunalt)

ESBL-holdige bakterier

ESBL-holdige bakterier - håndtering i sykehjem (kommunalt)

VRE (Vancomycinresistente enterokokker)

VRE (Vancomycinresistente enterokokker) - håndtering i sykehjem (kommunalt)

Tuberkulose

Plikt til tuberkuloseundersøkelse (kommunalt) Tuberkulosekontroll (kommunalt)

Isolering

Indikasjon for isolering (kommunalt) Kontaktsmitte - isolering (kommunalt) Dråpesmitte - isolering (kommunalt) Kontaktsmitte med munnbind - isolering (kommunalt) Luftsmitte - isolering (kommunalt) Kohortisolering (kommunalt) Dørplakat - isolering ved kontaktsmitte (kommunalt) Dørplakat - isolering ved dråpesmitte (kommunalt) Dørplakat - isolering ved kontaktsmitte med munnbind (kommunalt) Dørplakat - isolering ved luftsmitte (kommunalt) Isolering av pasienter - kommunikasjon mellom avdelinger og renholdsavdelingen (kommunalt) Desinfeksjon av berøringspunkter ved opphør av isolering / avkryssingsliste (kommunalt) Informasjon til besøkende ved smitte (kommunalt)

Overvåking

Prevalensundersøkelser

Prevalensundersøkelse i sykehjem (kommunalt) Registreringsskjema infeksjoner (kommunalt) Registreringsskjema antibiotikabruk (kommunalt)

Utbrudd

Tiltak ved infeksjonsutbrudd (kommunalt) Logg ved utbrudd (kommunalt) Smitteoppsporing i kommunal helseinstitusjon - ansatte (kommunalt) Smitteoppsporing ved utbrudd i kommunal helseinstitusjonen - pasienter (kommunalt) Utbruddskurve (kommunalt)
Fant du det du lette etter?