HELSENORGE

Hygienehåndbok (prosedyrer)

På denne siden finner du hygienehåndbok for kommunale sykehjem.

​Alfabetisk liste over infeksjonssykdommer​

Alfabetisk liste over noen viktige infeksjonssykdommer (kommunalt)

Antibiotika

Bruk av antibiotika (kommunalt) 

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner (kommunalt)Hygieniske rutiner ved stell av pasienter (kommunalt)

Håndhygiene (kommunalt)

Informasjon til besøkende - hygieneregler i sykehjem (kommunalt)

Arbeidstøy og beskyttelsesutstyr

Arbeidsantrekk og personlig hygiene (kommunalt) Beskyttelse av sko (kommunalt) Bruk av arbeidstøy ved daglig, kombinert arbeid i institusjon og hjemmesykepleie (kommunalt) Bruk av beskyttelsesfrakk/forkle (kommunalt) Bruk av beskyttelseshansker (kommunalt) Bruk av briller/visir (kommunalt) Bruk av hette/lue (kommunalt) Bruk av munnbind (kommunalt) Bruk av sterile hansker (kommunalt) Bruk av åndedrettsvern (kommunalt)

Rengjøring og desinfeksjon

Desinfeksjon av utstyr, inventar og flat​er (kommunalt) Desinfeksjon med UV-strålekilde (kommunalt) Luftbåren​ kjemisk desinfeksjon (kommunalt)

Krav til renholdsplaner i helseinstitusjoner (kommunalt)​​

Desinfeksjon (skyllerom) - krav og rutiner (kommunalt)​

Avfallshåndtering

Håndtering av smittefarlig avfall (kommunalt)

Tekstilhåndtering

Håndtering av tekstiler i avdelingen (kommunalt) Håndtering av tekstiler i vaskeri (kommunalt)

Lagring av rent og sterilt utstyr

Lagring av rent og sterilt utstyr (kommunalt)

HMS - smittevern for personalet

Førstehjelp ved blodsmitte/stikkskader (kommunalt) Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Kongsberg kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Flesberg kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Rollag kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Nore og Uvdal kommune Blodsmitte/stikkskader - ansatte i Sigdal kommune Blodsmitte/stikksakder - ansatte i Tinn kommune Ansatte med infeksjoner - bærertilstand (kommunalt) Forholdsregler for å hindre smitte til gravide arbeidstakere (kommunalt) Vaksinasjon av arbeidstakere (kommunalt)

Forebygging av urinveisinfeksjoner

Generell forebygging av urinveisinfeksjoner (kommunalt) Innleggelse av permanent blærekateter - KAD (kommunalt) Intermitterende kateterisering - IK (kommunalt) Bakteriologisk prøvetaking av urin (kommunalt)

Forebygging av sårinfeksjoner​

Postoperative rutiner: hygieniske prinsipper ved sårbehandling, dusjing - operasjonssår (kommunalt) Bakteriologisk prøvetaking av sår (kommunalt)

Forebygging av luftveisinfeksjoner

Forebygging av luftveisinfeksjoner (kommunalt) Ekspektoratprøver (kommunalt)

Forebygging av mage-/tarminfeksjoner​

Norovirusenteritt - forebyggende tiltak (kommunalt) Clostridium difficile infeksjon - forebyggende tiltak (kommunalt) Avføringsprøver (kommunalt)

Forebygging av øyeinfe​ksjoner

Forebygging av øyeinfeksjoner (kommunalt)

Forebygging av intravaskulære infeksjoner​​

Huddesinfeksjon før injeksjoner og punksjoner (kommunalt) Innleggelse og stell av perifer venekanyle - PVK (kommunalt) Stell av sentralt venekateter - SVK (kommunalt)

Antibiotikaresistente bakterier

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker)

MRSA - undersøkelse før innleggelse og før arbeid (kommunalt) Informasjon om forhåndsundersøkelser og arbeidsrestriksjoner - MRSA (kommunalt) Informasjon til pasienter med MRSA (kommunalt) Isolering ved mistenkt / påvist MRSA hos pasient i sykehjem (kommunalt) MRSA - Tiltak når pasienten ikke isoleres (kommunalt) MRSA - Behandling av infeksjon og sanering av bærerskap (kommunalt) MRSA - Smitteoppsporing (kommunalt) MRSA - Overføring av beboer (kommunalt) Informasjonskort om MRSA - bærerskap (kommunalt)

ESBL-holdige bakterier

ESBL-holdige bakterier - håndtering i sykehjem (kommunalt)

VRE (Vancomycinresistente enterokokker)

VRE (Vancomycinresistente enterokokker) - håndtering i sykehjem (kommunalt)

Tuberkulose

Plikt til tuberkuloseundersøkelse (kommunalt) Tuberkulosekontroll (kommunalt)

Isolering

Indikasjon for isolering (kommunalt) Kontaktsmitte - isolering (kommunalt) Dråpesmitte - isolering (kommunalt) Kontaktsmitte med munnbind - isolering (kommunalt) Luftsmitte - isolering (kommunalt) Kohortisolering (kommunalt) Dørplakat - isolering ved kontaktsmitte (kommunalt) Dørplakat - isolering ved dråpesmitte (kommunalt) Dørplakat - isolering ved kontaktsmitte med munnbind (kommunalt) Dørplakat - isolering ved luftsmitte (kommunalt) Isolering av pasienter - kommunikasjon mellom avdelinger og renholdsavdelingen (kommunalt) Desinfeksjon av berøringspunkter - avkryssingsliste (feks ved opphør av isolering) (kommunalt)I
nformasjon til besøkende ved smitte (kommunalt)

Overvåking

Prevalensundersøkelser

Prevalensundersøkelse i sykehjem (kommunalt) Registreringsskjema infeksjoner (kommunalt) Registreringsskjema antibiotikabruk (kommunalt)

Utbrudd

Tiltak ved infeksjonsutbrudd (kommunalt) Logg ved utbrudd (kommunalt) Smitteoppsporing i kommunal helseinstitusjon - ansatte (kommunalt) Smitteoppsporing ved utbrudd i kommunal helseinstitusjonen - pasienter (kommunalt) Utbruddskurve (kommunalt)
Fant du det du lette etter?