Selvforstyrrelser

Selvforstyrrelser er en spesiell type endringer eller forstyrrelser i menneskers identitetsopplevelse, som hos noen kan innebære økt risiko for å utvikle psykose.

Selvforstyrrelser er endringer i hvordan man opplever seg selv og verden rundt. Egne tanker, følelser, kropp og bevegelse, eller andre mennesker eller fysiske ting, kan begynne å virke fremmed, uforståelig eller uvirkelig.

Man kan oppleve å bli ekstremt opptatt av sin egen eksistens og gruble nærmest i det uendelige rundt hvordan verden henger sammen. Man kan få en følelse av at det ikke lenger føles som man er en naturlig del av verden eller sitt eget liv. Noen kan få en opplevelse av å ikke eksistere. Opplevelsene er som oftest plagsomme og skaper forvirring, men de kan også virke fascinerende og vekke nysgjerrighet, særlig i tidlig fase.

Selvforstyrrelser kan variere i styrke og omfang. De påvirker som oftest hvordan man fungerer på jobb, skole og sosialt. Opplevelsene kan vare lenge eller komme og gå, eller de kan bli helt borte. Ingen som har selvforstyrrelser vil kjenne seg igjen i alle disse opplevelsene, men de er ulike eksempler på hva selvforstyrrelser kan være. Det finnes flere typer hjelp å få for å mestre og håndtere selvforstyrrelser og de fleste som får hjelp, får det bedre.
   

Undervisning, veiledning og foredrag

Vi jobber aktivt for å spre kunnskap om selvforstyrrelser og kan innenfor rammen av tilgjengelige ressurser tilby undervisning, veiledning og foredrag innenfor følgende tema:

Ulike deltema innenfor psykoseforståelse og varselfase, psykoseutredning, tidlig oppdagelse og intervensjon

 • Introduksjon til utredningsinstrumentene SIPS (Strukturert intervju for psykoserisikosyndromer) og EASE (Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse) som ledd i psykoseutredning, Mulvarp og SQuEASE (kortversjoner or selvutfylling).

 • Ungdom og psykose.

 • Kliniske konferanser og veiledning for behandlere knyttet til psykoseutredning hos voksne og barn/unge.

 • Bidrag til veiledning overfor barn/ungdom og deres familier ved alvorlig psykisk lidelse eller mistanke om dette.

 • Etikk og filosofi knyttet til psykosetematikk.
     

Læringsressurser

Bøker og bokkapitler:

 • Møller P. Schizofreni – en forstyrrelse av selvet. Forståelsens betydning for klinisk virksomhet. Universitetsforlaget 2018.

 • Bjørn Rishovd Rund (red.) Schizofreni, kapittel 4: Møller P. Prodromalfasen. innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse. Hertervig Akademisk. 5. utgave 2016.

 • Oterholt F. og Brox Haugen G. (red.) Mening og mestreing ved psyoselidelser, kapittel 13: Møller P. Psykosens anatomi og selvets grunnstoff. Universitetsforlaget 2015.

 • Mind Gap. Antologi til utstilling om hjerneforskning ved Universitetets 200-årsjubileum, kapittel 4: Møller P. Samtalen som mikroskop – opplevelsesdimensjonen ved schizofreni. 2011.

Annet informasjonsmateriell:

Se animasjonsfilm om selvforstyrrelser her

Se illustrerte sitater om selvforstyrrelser her
   

 Artikler og prosjekter (forskning og fagutvikling)

Vitenskapelige artikler:

Her kan du se dansk nettside om selvforstyrrelser

Oversikt ph.d.-prosjekter om selvforstyrrelser:

 • Paul Møller: The Phenomenology of the Initial Prodrome an Untreated Psychosis in First-Episode Schizophrenia. An Exploratory Naturalistic Study. Ullevål Universitetssykehus/ Dikemark Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 2000.

 • Elisabeth Haug: Anomalous Self-Experiences in Schizophrenia. Associations with diagnosis, suicidality and neurocognition. Sykehuset Innlandet. 2012.

 • Ingrid Hartveit Svendsen: 7-årsoppfølging av selvforstyrrelser (Elisabeth Haugs materiale). Sykehuset Innlandet. 2020.

 • Tor Gunnar Værnes: Forstyrret selvopplevelse ved økt psykoserisiko hos ungdom og unge voksne (15–29 år). Tips Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus. 2021.

 • Lise Baklund: Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko – forløp og karakteristika. Vestre Viken Helseforetak. 2022.
     

Kontakt

Ved spørsmål eller ønske om undervisning, veiledning eller informasjonsmateriell kontakt:
   

Paul Møller

Mobil: 911 76 084
Paul.Moller@vestreviken.no

Lise Baklund

Mobil: 915 42 993
Lise.Baklund@vestreviken.no

Du kan også henvende deg til oss via e-postadressen fou-avdelingen@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?