PÅRØRENDE I PSYKISK HELSE OG RUS:

Informasjon ved innleggelse eller poliklinisk behandling

Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som er pårørende til en pasient som er innlagt eller har poliklinisk kontakt med oss i Vestre Viken.

Pårørende*

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider.
Vi ønsker å bidra til et slikt samarbeid. 
Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær får en psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Samtidig kan de være til stor hjelp for pasienten og en ressurs i behandlingen.

Som familie og pårørende er du ofte pasientens viktigste omsorgsperson og samarbeidspartner. Det er derfor viktig at du får relevant informasjon og veiledning. 
​Det er også viktig at du ivaretar deg selv og andre familiemedlemmer. 

Barn som pårørende

Når det gjelder pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale for å ivareta barnas behov for informasjon og kartlegge deres behov for støtte og hjelp.

Her kan du lese mer om barn som pårørende

Til deg som er pårørende ved en døgnenhet (DPS)

Vi ringer deg en av de første dagene pasienten er innlagt for å vise at vi ønsker å ha kontakt med deg, gi deg informasjon om oss og høre litt hva som er viktig for deg. Vi ønsker også å invitere deg til en samtale her mens pasienten er innlagt. Hensikten er å lytte til deg som pårørende og at få innspill om pasientens situasjon. 

Før utskrivelse blir du invitert til en felles samtale med oss og pasienten Målet med samtalen er å informere om behandlingen her og veien videre.  Vi ønsker også å gjennomgå mestringsplanen til pasienten. Mestringsplanen skal bidra til forutsigbarhet og større trygghet ved kriser.

​​​Til deg som er pårørende ved et FACT-team​

For å styrke samarbeidet mellom FACT og pårørende tilbyr vi til sammen tre samtaler der tema helt eller delvis er på pårørende og familiesamarbeid; en samtale med pasienten, en med pårørende og en felles samtale. Informasjon om Psykoedukativt familiesamarbeid blir ett av temaene.

Målet med samtalene er å ha kjennskap til hvorfor involvering av nærstående anbefales, støtte den enkelte sin bedringsprosess og bedre situasjonen for både pasient og de nærmeste gjennom god kommunikasjon og samhandling med FACT-teamet. 

Til deg som er pårørende ved en rus- eller allmennpoliklinikk

Informasjon kommer.

Til deg som er pårørende ved en døgnseksjon for utredning av unge

Informasjon kommer.

Til deg som er pårørende ved en døgnseksjon (psykose/sikkerhet) ​

Forskning viser at det er nyttig med informasjon og veiledning om hvordan man som pårørende best kan bistå i bedringsprosessen til den som strever. Den inngår også i helsetjenestens oppgave å gi informasjon og støtte til pårørende slik at de kan ivareta seg selv.  

Vi ønsker her å gi deg informasjon om vår seksjon og å invitere deg til en eller flere samtaler mens pasienten er i behandling hos oss.  Målet med samtalene er å lytte til deg som pårørende, veilede og informere om behandlingen. Dersom det er aktuelt vil du få informasjon om behandlingsformen psykoedukativt familiesamarbeid som involverer pårørende.

Barn som pårørende

For pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale. Dette er for å ivareta barn som pårørende sine rettigheter og behov for informasjon, støtte og hjelp videre. 

Besøk

Vi ber om at besøk som hovedregel finner sted etter kl. 16 på hverdager og etter avtale i helger og helligdager. Ta kontakt med seksjonen om du planlegger besøk slik at det kan tilrettelegges på en hyggelig måte. 


Kontakt våre pårørendekontakter/-koordinatorer


Asker DPS

Navn: Bente Solbakken
Telefonnummer pårørendekoordinator: 900 47 127

Navn: Elin Skoglund
Sted: FACT-teamet i Asker
Telefonnummer pårørendekoordinator: 468 97 656

Navn: Sahra Krcic
Sted: FACT-teamet i Asker
Telefonnummer pårørendekoordinator: 908 80 020

Navn: Unni Berntsen
Sted: Døgnenheten Sikta, Asker
Telefonnummer pårørendekoordinator: 67 50 28 00

Navn: Gitte Ravn
Sted: ROP poliklinikken
Telefonnummer pårørendekontakt: 67 50 20 37/39

Bærum DPS

Navn: Mariann Rønning Schjerven 
Telefonnummer pårørendekoordinator: 906 91 471

Navn: Marte Andrea Thomstad
Sted: FACT-team og psykoseteam
Telefonnummer Barneansvarlig/pårørendekoordinator: 476 36 916

Navn: Marianne Heltne Lütchen-Lehn
Sted: Psykoseteam
Telefonnummer pårørendekontakt: 908 65 616

Navn: Gerd-Sølvi Engamo
Sted: Bærum DPS, Døgnseksjonen Dr. Høstsvei (Bærum)
Telefonnummer pårørendekontakt: 67 81 78 40


Drammen DPS

Navn: Betty Nicolaysen
Sted: Døgnseksjonen Konnerud, Drammen
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 88 83 00/ 32 88 83 44 

Kongsberg DPS

Navn: Solveig Teigen
Sted: Kongsberg DPS
Telefonnummer pårørendekoordinator for hele Kongsberg DPS: 32 72 58 50 

Navn: Kjersti Landfald
Sted: Akutt poliklinikk, Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50

Navn: Camilla Flage
Sted: Døgnavdeling (akutt/elektiv), Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50

Navn: Anita Sørnes
Sted: Intensiv poliklinikk, Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50

Navn: Line Britt F. Kristoffersen
Sted: Rus og psykisk helse (ROP)-teamet, Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50

Navn: Sille Kvam
Sted: FACT, Kongsberg  
Telefonnummer pårørendekoordinator: 906 14 756

Navn: Catarina S. Chruchow
Sted: Allmennpoliklinikk, team 1, Kongsberg 
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 72 58 50

Navn: Christoffer Trinh
Sted: Allmennpoliklinikk, team 2, Kongsberg 
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 72 58 50

Navn: Siri Selvig
Sted: Allmennpoliklinikk, team 3, Kongsberg
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 72 58 50

Ringerike DPS

Navn: Mari-Anne Strøm
Sted: Seksjon Røyse, døgnenehet og FACT-team
Telefonnummer pårørendekoordinator:

Navn: Solbjørg Aune Hovde
Sted: Hønefoss poliklinikk
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 11 65 00

Navn:
Sted: Hallingdal
Telefonnummer pårørendekoordinator:


Blakstad sykehus

Navn: Hanne Gulliksrud
Sted: Seksjon for Psykose B
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 11 36

Navn: Linn Marie Straith
Sted: Seksjon for Psykose A
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 14 30

Navn: Vidar Hansen
Sted: USEK døgn
Telefonnummer pårørendekoordinator: 979 61 230

Navn: Ingrid M. Folkvord
Sted: USU
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 16 20

Navn: Liv Mølbach
Sted: Seksjon for Sikkerhet
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 11 43

Navn: Anders Markeset
Sted: Psykose A
Telefonnummer pårørendekoordinator: 414 65 129​
Fant du det du lette etter?