Velkommen til oss!

Takk for at du har valgt Vestre Viken som din arbeidsplass. Vi setter stor pris på å ha deg med på laget. Du er nå én av mer enn  9 500 medarbeidere. Sammen sørger vi for å gi befolkningen i Vestre Viken god helsehjelp – hver dag, hele året.


Tegning som illustrerer yrkesgrupper i helsevesenet.

Tegning som illustrerer yrkesgrupper i helsevesenet.

Å levere kvalitet, skape trygghet og vise respekt er forutsetninger for å kunne gi god pasientbehandling. Vi er avhengig av din kunnskap og innsats for å fylle vårt viktige samfunnsoppdrag. Målet vårt er å utvikle den beste helsetjenesten i Norge. Hvis vi skal klare det, må vi hele tiden utvikle og forbedre tjenestene våre.

Introduksjonsprogram for nye medarbeidere

Vi har laget et introduksjonsprogram for nye medarbeidere, hvor du får informasjon om hvilke kurs du skal ta og svar på spørsmål om din nye arbeidsplass. Er du ekstravakt eller vikar skal du også gjennomføre introduksjonsprogrammet. 

Målet er at du skal bli kjent med foretaket, samfunnsoppdraget vårt, hvilke verdier vi jobber etter og de viktigste systemene vi bruker i det daglige. 

Vi ønsker at du gjennomfører deler av opplæringen allerede nå, før du starter i din nye jobb. Du får tilgang til Læringsportalen vår inntil 60 dager før du begynner i Vestre Viken.  

Obligatoriske e-læringskurs

Noen kurs er obligatoriske for alle nye medarbeidere, uavhengig av stilling og yrkesgruppe. De obligatoriske kursene er delt inn i flere trinn, og gir en nødvendig innføring i viktige temaer som alle som er nye i Vestre Viken bør kjenne til. Alle kursene ligger i Læringsportalen vår. 

For å logge deg inn i Læringsportalen for første gang må du ha et brukernavn. Brukernavnet ditt finner du i ansettelsesavtalen. 

Les om hvordan du logger deg inn i Læringsportalen under punktet "Logg inn i Læringsportalen for første gang". 

Når du har logget deg inn, søker du opp følgende kurs:

Bli kjent med Vestre Viken
Brannvern grunnkurs
Håndhygiene
Basale smittevernsrutiner
Etikk for alle i Vestre Viken

NB! Kursene over skal alle - uavhengig av profesjon - helst ta før første arbeidsdag. 

Den totale oversikten over hva du som er ny medarbeider skal gjennomgå av opplæring, finner du i Læringsportalen hvis du søker etter "VV Sjekkliste for nyansatte" og "VV Sjekkliste for nyansatte helsepersonell".

Logg inn i Læringsportalen for første gang

  1. Gå inn på https://kurs.helse-sorost.no (alt. SIKT)
  2. Klikk på «Innlogging»
  3. Klikk på «Glemt passord» (Du skal ikke registrere ny bruker!)
  4. Velg foretak, legg inn brukernavn og velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker!)

NB! Dersom du logger deg inn via en smarttelefon må du huske å tillate pop-up-vindu i innstillingene dine.

Det er viktig at du følger instruksjonen over for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Du skal altså IKKE registrere ny bruker. Gjør du det, må du gjennomføre kursene på nytt fordi resultatene ikke blir tilgjengelig i våre systemer.  

Lokal introduksjonsdag

Våre fire somatiske sykehus: Bærum, Ringerike, Drammen og Kongsberg arrangerer lokale introduksjonsdager for nye medarbeidere. Om du jobber ved ett av disse sykehusene, vil du få invitasjon til å delta. På de lokale introduksjonsdagene lærer du mer om stedet du skal ha ditt daglige virke. 

Fant du det du lette etter?