Filgotinib ved behandling av Ulcerøs kolitt

Studien skal evaluere effekt og sikkerhet av filgotinib ved Ulcerøs kolitt. Studiemedisinen filgotinib er en såkalt JAK hemmer som hemmer ulike signalstoffer i immunsystemet og på denne måten hemmer betennelsen i tarmen.

Filgotinib ved Ulcerøs kolitt

Studien skal evaluere effekt og sikkerhet av filgotinib ved Ulcerøs kolitt. Studiemedisinen filgotinib er en såkalt JAK hemmer som hemmer ulike signalstoffer i immunsystemet og på denne måten hemmer betennelsen i tarmen.

Hva innebærer studien?

Hensikten med denne studien er å se om filgotinib er effektivt og trygt i behandling av personer med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Hvis du deltar i denne undersøkelsen, vil det bli tatt blod-, urin-, avførings- og vevsprøver av deg. Du vil gjennomgå fysiske undersøkelser, svare på spørsmål i studiespørreskjemaene samt fylle ut en dagbok. Du vil bli behandlet med studielegemidlet filgotinib eller tilsvarende placebo. Du vil delta i studien i 58 uker (ikke inkludert screeningbesøk eller etterbehandlingsbesøk, 30 dager etter siste dose).

Vær oppmerksom

Mens du deltar i denne studien vil helsen din overvåkes nøye og din ulcerøse kolitt kan bli bedre. Men det er mulig at du ikke har noen fordeler av å delta i denne studien. Ved å delta i denne studien, bidrar du til forståelse av sykdommen og hvordan den kan behandles. Studien vil omfatte prosedyrer som røntgenundersøkelser av bryst, EKG, koloskopi med biopsier, blod-, avførings- og urinprøver. Prosedyrer og prøvetaking kan være ubehagelig for deg. Det er også mulig at du får bivirkninger av filgotinib. I tidligere studier var de vanligste bivirkningene hodepine, tretthet, kvalme, ubehag i øvre del av magen, unormal smak i munnen, trøtthet og infeksjoner som vanlig forkjølelse.

Kontaktinformasjon

Pasienter eller leger som er interessert i informasjon om studien kan ta kontakt med prosjektleder Svein Oskar Frigstad ved Bærum sykehus i Vestre Viken på telefon 67 80 95 87.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Veileder for eksterne studier ved forskning i Vestre Viken

  Denne veilederen beskriver retningslinjer for utlevering av data og rekruttering av pasienter i Vestre Viken fra ekstern institusjon som ønsker å utføre forskningsprosjekt/klinisk studie med pasienter fra Vestre Viken.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.