Neprilysin ved hjertesvikt

I denne kliniske studien skal vi observere hvilken effekt legemiddelet Entresto har på hjertehormoner, samt på mengden og aktiviteten til et enzym som heter Neprilysin.

Legemiddelet Entresto er godkjent for salg i Norge og brukes til behandling av hjertesvikt med redusert pumpeevne, en type hjertesvikt som oppstår når hjertet er svakt og ikke kan pumpe nok blod til lungene og resten av kroppen. Hovedformålet med studien er å observere effekten av Entresto på hjertehormoner, samt på mengden og aktiviteten til enzymet Neprilysin.

Hvem kan delta?

Studien er aktuell for pasienter med hjertesvikt med redusert pumpeevne som skal starte behandling med Entresto. Hvis du ønsker mer informasjon om studien og er interessert i å delta, kan du ta kontakt med legene Bilal Ata eller Christian Hall ved Ringerike sykehus, enten direkte eller via din fastlege.

Hva innebærer studien?

Dersom du har hjertesvikt med redusert pumpeevne og samtykker i å delta i forskningsprosjektet, skal du etter planen komme til fem besøk med to ukers mellomrom over et tidsrom på åtte uker. Studien foregår ved Ringerike sykehus.

Ved første besøk gjør vi en fysisk undersøkelse av deg, registrerer vekt, høyde, blodtrykk, puls, EKG og tar blodprøver. Dersom det ikke er utført en ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) av deg innenfor siste seks måneder, blir dette også gjort.

Ved påfølgende besøk får du utdelt Entresto i gradvis økende doser. Vi gjør også fysisk undersøkelse, registrerer vekt, blodtrykk og puls og tar blodprøver. Du blir spurt om hvordan du føler deg og vi registerer dine hjertesviktsymptomer og oppdaterer medisinlisten.

Studien vil gi oss detaljert innsikt i hvordan Entrestobehandlingen påvirker kroppens hjertehormoner. Disse endringene vil bli sammenholdt med endringer i Neprilysin mengde og aktivitet. Resultatene vil gi oss bedre kunnskap om mulighetene for å skreddersy dosering av Entresto i forhold til hormonendringene.

Kontaktinformasjon

Overlege Christian Hall, Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus i Vestre Viken HF.

E-post: christian.hall@vestreviken.no 
(ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger).

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Veileder for eksterne studier ved forskning i Vestre Viken

  Denne veilederen beskriver retningslinjer for utlevering av data og rekruttering av pasienter i Vestre Viken fra ekstern institusjon som ønsker å utføre forskningsprosjekt/klinisk studie med pasienter fra Vestre Viken.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?