Fakta om Vestre Viken helseforetak

Vestre Viken er ett av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 490 000 mennesker i 26 kommuner.

 

 • ble stiftet 30. mars 2009
 • ble etablert med formell overtakelse av ansvar for funksjoner fra sykehusene i sykehusområdet 1. juli 2009
 • hører til det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF
 • ledes av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
 • har rundt 9 450 ansatte som utfører rundt 7 175 årsverk til sammen (tall fra 2018).

Geografisk opptaksområde

Vestre Viken opptaksområde omfatter 26 kommuner i fylkene Akershus, Buskerud, Oppland og Vestfold. Kommunene er fordelt mellom de somatiske og psykiatriske behandlingsstedene i helseforetaket, og hvert sykehus har et opptaksområde bestående av flere kommuner. Sykehusene samarbeider også på tvers av opptaksområdene.

Kommuner med tilhørende opptaksområder innen somatikken

 1. Asker tilhører opptaksområdet for Bærum sykehus
 2. Bærum tilhører opptaksområdet for Bærum sykehus
 3. Drammen tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 4. Flesberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus
 5. Flå tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 6. Gol tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 7. Hemsedal tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 8. Hol tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 9. Hole tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 10. Hurum tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 11. Jevnaker tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 12. Kongsberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus
 13. Krødsherad tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 14. Lier tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 15. Modum tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 16. Nedre Eiker tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 17. Nes (i Buskerud) tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 18. Nore og Uvdal tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus
 19. Ringerike tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 20. Rollag tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus
 21. Røyken tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 22. Sande (i Vestfold) tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 23. Sigdal tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus
 24. Svelvik tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus
 25. Øvre Eiker tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus
 26. Ål tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus

Kommuner med tilhørende opptaksområder innen psykisk helse og rus

 1. Asker tilhører opptaksområdet for Asker DPS
 2. Bærum tilhører opptaksområdet for Bærum DPS
 3. Drammen tilhører opptaksområdet for Drammen DPS
 4. Flesberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS
 5. Flå tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 6. Gol tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 7. Hemsedal tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 8. Hol tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 9. Hole tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 10. Hurum tilhører opptaksområdet for Asker DPS
 11. Jevnaker tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 12. Kongsberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS
 13. Krødsherad tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 14. Lier tilhører opptaksområdet for Drammen DPS
 15. Modum tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 16. Nedre Eiker tilhører opptaksområdet for Drammen DPS
 17. Nes (i Buskerud) tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 18. Nore og Uvdal tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS
 19. Ringerike tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS
 20. Rollag tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS
 21. Røyken tilhører opptaksområdet for Asker DPS
 22. Sande (i Vestfold) tilhører opptaksområdet for Drammen DPS
 23. Sigdal tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS og Ringerike DPS
 24. Svelvik tilhører opptaksområdet for Drammen DPS
 25. Øvre Eiker tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS
 26. Ål tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS

DPS = Distriktspsykiatrisk senter.

Fant du det du lette etter?