Fakta om Vestre Viken helseforetak

Vestre Viken er ett av de største helseforetakene i Norge. Pr. 2021 leverer  vi spesialisthelsetjenester til noe over 501 000 mennesker i 22 kommuner.

 • ble stiftet 30. mars 2009
 • ble etablert med formell overtakelse av ansvar for funksjoner fra sykehusene i sykehusområdet 1. juli 2009
 • hører til det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst
 • ledes av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
 • I 2020 hadde Vestre Viken 9 868 ansatte som til sammen utførte 7 637 årsverk.

   
Geografisk opptaksområde

Vestre Viken opptaksområde omfatter 22 kommuner i «Viken fylke» og «Vestfold og Telemark fylke». Kommunene er fordelt mellom de somatiske (medisinske) og psykiatriske behandlingsstedene i helseforetaket, og hvert sykehus har et opptaksområde bestående av flere kommuner. Sykehusene samarbeider også på tvers av opptaksområdene.

Kommuner med tilhørende opptaksområder innen somatikken

 1. Asker Nye Asker kommune omfatter de tidligere kommunene Asker, Røyken, og Hurum. 
   Stedet Asker tilhører opptaksområdet for Bærum sykehus.
   Stedene Røyken og Hurum tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus.

 2. Bærum tilhører opptaksområdet for Bærum sykehus.

 3. Drammen Nye Drammen kommune omfatter de tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker, og Svelvik.
  Disse tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus.

 4. Flesberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus.

 5. Flå tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 6. Gol tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 7. Hemsedal tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 8. Hol tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 9. Hole tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 10. Holmestrand Kun Sande er i vårt opptaksområde.
  Tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus.

 11. Jevnaker tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 12. Kongsberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus.

 13. Krødsherad tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 14. Lier tilhører opptaksområdet for Drammen sykehus.

 15. Modum tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 16. Nesbyen – Tidligere Nes (i Buskerud)
  Tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 17. Nore og Uvdal tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus.

 18. Ringerike tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 19. Rollag tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus.

 20. Sigdal tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

 21. Øvre Eiker tilhører opptaksområdet for Kongsberg sykehus.

 22. Ål tilhører opptaksområdet for Ringerike sykehus.

Kommuner med tilhørende opptaksområder innen psykisk helse og rus

 1. Asker tilhører opptaksområdet for Asker DPS.
  Nye Asker kommune omfatter de tidligere kommunene Asker, Røyken, og Hurum.

 2. Bærum tilhører opptaksområdet for Bærum DPS.

 3. Drammen tilhører opptaksområdet for Drammen DPS.
  Nye Drammen kommune omfatter de tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker, og Svelvik.

 4. Flesberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS.

 5. Flå tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 6. Gol tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 7. Hemsedal tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 8. Hol tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 9. Hole tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 10. Holmestrand Kun Sande er i vårt opptaksområde.
  Tilhører opptaksområdet for Drammen DPS.

 11. Jevnaker tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 12. Kongsberg tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS.

 13. Krødsherad tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 14. Lier tilhører opptaksområdet for Drammen DPS.

 15. Modum tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 16. Nesbyen – Tidligere Nes (i Buskerud)
  Tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 17. Nore og Uvdal tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS.

 18. Ringerike tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

 19. Rollag tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS.

 20. Sigdal tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS og Ringerike DPS.

 21. Øvre Eiker tilhører opptaksområdet for Kongsberg DPS.

 22. Ål tilhører opptaksområdet for Ringerike DPS.

DPS = Distriktspsykiatrisk senter.

Endringer etter kommunesammenslåingen

Kommunesammenslåingen medfører ingen endringer i våre opptaksområder.

Endringer i fylker:

Etter kommunesammenslåingen har:

 • Akershus fylke blitt til Viken fylke.
 • Buskerud fylke blitt til Viken fylke.
 • Vestfold fylke blitt til Vestfold og Telemark fylke.
    

Endringer i kommuner:

Etter kommunesammenslåingen har:

 • Hurum kommune blitt en del av nye Asker kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Asker DPS.

 • Nedre Eiker kommune blitt en del av nye Drammen kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen DPS.

 • Røyken kommune blitt en del av nye Asker kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Asker DPS.

 • Sande kommune (i Vestfold) blitt en del av nye Holmestrand kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen DPS.

 • Svelvik kommune blitt en del av nye Drammen kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen DPS.

Fant du det du lette etter?