Kontakt oss

Telefon: 03525. Fra utland: +47 915 03 525

E-post: postmottak@vestreviken.no

Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Besøksadresse administrasjon og ledelse: Wergelands gate 10, Drammen

Organisasjonsnummer: 894 166 762

Avdelinger og behandlingssteder

Leverandørkontakt i Vestre Viken

For media

Bankforbindelse

DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway.
Kontonummer: 1503 27 06093.
IBAN: NO3215032706093,
BIC: DNBANOKK