Kontakt oss

Telefon: 03525. Fra utland: +47 915 03 525

E-post: postmottak@vestreviken.no

Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Fakturaadresse: faktura@vestreviken.no

Besøksadresse administrasjon og ledelse: Wergelands gate 10, Drammen

Organisasjonsnummer: 894 166 762

Avdelinger og behandlingssteder

Leverandørkontakt i Vestre Viken

For media

Bankforbindelse

Danske Bank
Kontonummer: 8601 72 17986
IBAN: NO93 8601 7217 986
SWIFT: DABANO22