Kontakt oss

Telefon: 03525. Fra utland: +47 915 03 525

E-post: postmottak@vestreviken.no

Postadresse

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Besøksadresse

Besøksadresse administrasjon og ledelse: Wergelands gate 10, Drammen

For besøksadresser til behandlingssteder og avdelinger, se vår avdelingsoversikt.

Fakturaadresse

Fakturaer kan sendes på e-post: faktura@vestreviken.no

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 894 166 762

Bankforbindelse

Danske Bank
Kontonummer: 8601 72 17986
IBAN: NO93 8601 7217 986
SWIFT: DABANO22

Avdelinger og behandlingssteder

Se oversikt over alle avdelinger og behandlingssteder

For leverandører

Leverandørkontakt i Vestre Viken

For media

Kontaktinformasjon for media