Helsenorge

Varsling

Ansatte i Vestre Viken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det tilrettelegges i tillegg for at også eksterne kan varsle, for eksempel leverandører.

Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rusmisbruk, økonomiske misligheter, forhold som er til fare for personers liv og helse, eller andre forhold som er regelstridig og utenfor akseptabel adferd i Vestre Viken.

Du kan varsle ved å sende e-post til varsling@vestreviken.no

Saksbehandling etter et varsel er mottatt

Varselet vil bli behandlet av Varslingsutvalget, som beslutter videre prosess.  Oppfølgingen er avhengig av hvilke forhold saken gjelder. Varslingsutvalget kan beslutte at saken skal utredes eller at den skal følges opp i linjen på rett nivå av ansvarlig leder.

Den som varsler vil få bekreftelse på mottatt sak og informasjon om videre saksgang. Vedkommende vil også bli informert når saken er ferdig behandlet. Dersom det er gjort funn i saken vil utvalget som hovedregel gi en kort orientering til varsler.

Varsel er ikke det samme som en klage

Å sende varsel er ikke det samme som å klage på behandling eller andre forhold pasienter og pårørende ønsker å gi tilbakemelding på. Der det allerede er etablert fastsatte måter for kontakt og oppfølging er det derfor ikke korrekt å bruke varsel. Dette gjelder blant annet klager, forbedringsforslag, ros og tilbakemelding på nettsidene.

Her kan du lese mer om klagemuligheter og forbedringforslag

Fant du det du lette etter?