HELSENORGE

Varsling

Ansatte i Vestre Viken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det tilrettelegges i tillegg for at også eksterne kan varsle, for eksempel leverandører.

Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rusmisbruk, økonomiske misligheter, forhold som er til fare for personers liv og helse, eller andre forhold som er regelstridig og utenfor akseptabel adferd i Vestre Viken.

​Ansatte og innleide arbeidstakere finner ytterligere informasjon på intranett.
Eksterne kan sende sin henvendelse til Vestre Viken sitt postmottak eller via denne nettsiden​.
​ ​
Mottatte varsler vil bli behandlet i tråd med foretakets prosedyrer for behandling av kritikkverdige forhold. Hvem som utreder varselet vurderes i de konkrete tilfellene som meldes.
​Hvis du har vært pasient hos oss, eller er pårørende til en som har vært det, kan eventuelle klager, forbedringsforslag, ris og ros meldes her​. Takk for at du hjelper oss med å bli bedre!​​​


Fant du det du lette etter?