Nyheter

Siste nytt fra Vestre Viken

11.01.2017

Åpnet Pusterom i Drammen

Onsdag 11. januar åpnet Pusterommet på Drammen sykehus. - Dette er et flott tilbud til kreftpasientene.
10.01.2017

Pillefritt behandlingstilbud

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken kan nå tilby seks døgnplasser til pasienter som har et sterkt ønske om medikamentfri behandling.
19.12.2016

Slutter seg til sykehusrapporten

Styret i Vestre Viken behandlet mandag 19. desember saken om nytt sykehus på Brakerøya. Nå sendes saken til Helse Sør-Øst.
12.12.2016

Anbefaler forprosjektfase

Administrerende direktør anbefaler styret i Vestre Viken om å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i Drammen.
05.12.2016

Nytt sykehus: I mål med tilpassing

Oppfølgingsgruppen under ledelse av Helse Sør-Øst har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene.
16.11.2016

IA-prisen 2016 til Vestre Viken

Vestre Viken HF ble onsdag 16. november tidelt årets IA-pris i Buskerud for å ha jobbet systematisk med inkluderende arbeidsliv gjennom flere år.
28.10.2016

Nye nettsider lansert

Tirsdag 1. november lanserte Vestre Viken og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst nye nettsider.
28.10.2016

Statsministeren imponert

Det var en tydelig imponert statsminister Erna Solberg som ble orientert om hvordan Vestre Viken helseforetak har arbeidet med å redusere ventetidene, da  hun besøkte Drammen sykehus torsdag 27. oktober.
12.10.2016

Forsket på Hallingdal sjukestugu

Kommuneoverlege i Ål kommune, Øystein Lappegard, har forsket på sjukestugus betydning for pasientene i Hallingdal.
05.10.2016

Over 1000 utsatte timer som følge av streiken

Pr 5. oktober har streiken medført at Vestre Viken har utsatt 1184 polikliniske avtaler, 34 operasjoner og 53 dagbehandlinger.
05.10.2016

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.
20.09.2016

Nytt sykehus i Drammen - Veien videre

Arbeidet med å dimensjonere sykehuset på Brakerøya er godt i gang.
Se flere saker()