Nyheter

Siste nytt fra Vestre Viken

22.03.2017

Gode resultater for Vestre Viken

Når Vestre Viken nå har levert sin årsrapport for 2016, er det oppløftende resultater å se tilbake på.
20.03.2017

Ny forskning på resistente bakterier

Kan få betydning for behandling av pasienter med antibiotikaresistente infeksjoner, og for smitteverntiltak.
10.03.2017

Nå lager vi en utviklingsplan for helsetjenestene de neste tiårene

Og på vår nye nettside kan du følge med på arbeidet.
09.03.2017

Valg av ansattes styrerepresentanter 2017-2019

Line Spiten, Harald Bergan og Liv Blom-Stokstad er valgt til styremedlemmer i Vestre Viken av de ansatte. Dette er klart etter at valgprotokollen ble godkjent av valgstyret i dag, torsdag 9. mars 2017.
28.02.2017

Enklere å søke om refusjon

Fra 1. oktober 2016 ble det enklere å søke om refusjon for reiser til og fra behandling på sykehuset.
23.02.2017

Årsaker til høyt kolesterol

Forskergruppen i NORCOR har sett på årsakene til at flertallet har høyt kolesterol også etter hjerteinfarkt.
27.01.2017

Samhandling på tvers i Vestre Viken

Etter at nye Hallingdal sjukestugu åpnet dørene i september, har pasienter i Hallingdal fått et komplett distriktsmedisinsk senter. Mye takket være samhandling internt i foretaket.
27.01.2017

- Nedslående resultater

Stor norsk hjertestudie utgått fra Drammen sykehus viser at selv etter et hjerteinfarkt, fortsetter pasientene å leve usunt og har for dårlig behandlet blodtrykk, kolesterol og diabetes.
11.01.2017

Åpnet Pusterom i Drammen

Onsdag 11. januar åpnet Pusterommet på Drammen sykehus. - Dette er et flott tilbud til kreftpasientene.
10.01.2017

Pillefritt behandlingstilbud

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken kan nå tilby seks døgnplasser til pasienter som har et sterkt ønske om medikamentfri behandling.
19.12.2016

Slutter seg til sykehusrapporten

Styret i Vestre Viken behandlet mandag 19. desember saken om nytt sykehus på Brakerøya. Nå sendes saken til Helse Sør-Øst.
12.12.2016

Anbefaler forprosjektfase

Administrerende direktør anbefaler styret i Vestre Viken om å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i Drammen.
05.12.2016

Nytt sykehus: I mål med tilpassing

Oppfølgingsgruppen under ledelse av Helse Sør-Øst har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene.
16.11.2016

IA-prisen 2016 til Vestre Viken

Vestre Viken HF ble onsdag 16. november tidelt årets IA-pris i Buskerud for å ha jobbet systematisk med inkluderende arbeidsliv gjennom flere år.
28.10.2016

Nye nettsider lansert

Tirsdag 1. november lanserte Vestre Viken og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst nye nettsider.
28.10.2016

Statsministeren imponert

Det var en tydelig imponert statsminister Erna Solberg som ble orientert om hvordan Vestre Viken helseforetak har arbeidet med å redusere ventetidene, da  hun besøkte Drammen sykehus torsdag 27. oktober.
12.10.2016

Forsket på Hallingdal sjukestugu

Kommuneoverlege i Ål kommune, Øystein Lappegard, har forsket på sjukestugus betydning for pasientene i Hallingdal.
05.10.2016

Over 1000 utsatte timer som følge av streiken

Pr 5. oktober har streiken medført at Vestre Viken har utsatt 1184 polikliniske avtaler, 34 operasjoner og 53 dagbehandlinger.
05.10.2016

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.
20.09.2016

Nytt sykehus i Drammen - Veien videre

Arbeidet med å dimensjonere sykehuset på Brakerøya er godt i gang.
Se flere saker()