Nyheter

Siste nytt fra Vestre Viken
 • 30.05.2020
  Tidligere knokkelbrudd øker risikoen for nye brudd

  Pasienter med brudd i hofter, bekken, rygg eller skuldre har størst risiko for nye brudd.

 • 29.05.2020
  God fremdrift for prosjekt Helselogistikk

  Med slagordet tryggere, enklere og raskere pasientforløp er arbeidet godt i gang med å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikk.

 • 29.05.2020
  Tildelt Forskningsprisen 2020

  Overlege og phd-stipendiat Tone Hovda er tildelt Forskningsprisen 2020.

 • Fact illustrasjonsbilde
  25.05.2020
  21,2 mill. i prosjektmidler til FACT

  Stor tildeling til Klinikk for psykisk helse og rus med satsningen på å flytte behandlingen hjem til pasienten.

 • Palliativ enhet på Bærum sykehus.
  20.05.2020
  Stort løft for utdanning i palliativ medisin

  Palliativ enhet på Bærum sykehus er godkjent med to års tellende tjeneste for leger i utdanning innen palliativ medisin.

 • 19.05.2020
  Ny klinikkdirektør på Bærum sykehus

  Trine Olsen er ansatt som ny klinikkdirektør på Bærum sykehus. Hun kommer fra stilling som direktør for kvalitet og forskning i Helse Nord RHF.

 • 18.05.2020
  Spørreundersøkelse om covid-19

  Hvordan reagerer pasienter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer på korona-pandemien?

 • 18.05.2020
  Mange blodgivere vil delta i koronastudie

  Det planlegges en studie der man ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen. Mange blodgivere har meldt at de er interessert i å delta.

 • 15.05.2020
  Oppdag covid-19-smitte før du blir syk

  Ved hjelp av databasen Smelltracker kan du selv registrere og kartlegge lukteevnen din og oppdage covid-19-smitte før du blir syk.

 • Videokonsultasjon på Drammen sykehus
  13.05.2020
  Veldig fornøyd med videokonsultasjon

  - Videokonsultasjoner fungerer veldig bra til polikliniske konsultasjoner, hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Samtidig er det et viktig smitteverntiltak mot korona.

 • 10.05.2020
  Travle dager for logistikkavdelingen

  Ansatte på logistikkavdelingen i Vestre Viken er noen av dem som har opplevd svært travle dager på jobb.

 • 08.05.2020
  Slik blir ambulansene smittevasket

  Ambulansene i Vestre Viken må gjennom full smittevask dersom en pasient har påvist eller mistenkt covid-19-smitte. SE VIDEO.

 • 07.05.2020
  - Alle pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt

  I tillegg til stadig fokus på koronasyke, er det viktig at stadig flere får komme til sykehuset for nødvendige polikliniske avtaler, operasjoner eller behandlinger.

 • 07.05.2020
  Hold på rutinene – og ta vare på de gode øyeblikkene!

  Når normale dager blir unormale på grunn av faren for koronasmitte, er det viktig å holde på rutinene. Rutinene gir oss en normalitet i en ellers unormal hverdag.

 • 06.05.2020
  Testet ansatte for Covid-19

  Travle dager for de som bemannet koronatelefonen og telt for testing av ansatte i Vestre Viken. SE VIDEO.

 • 04.05.2020
  Den internasjonale håndhygienedagen tirsdag 5. mai

  Håndhygiene er et av de viktigste smitteverntiltakene. I år er markeringen av korrekt håndhygiene ekstra viktig.

 • 02.05.2020
  Eksplosiv utvikling i bruk av videokonsultasjon

  Psykisk helse og rus har gjennomfør 1.391 videokonsultasjoner samt 15.557 telefonkonsultasjoner under koronakrisen.

 • 30.04.2020
  Slutt på gratis parkering fra 6. mai

  For ansatte og besøkende til Vestre Viken HF opphører ordningen med gratis parkering.

 • 30.04.2020
  Se videoer om smittevernsutstyr

  Avdelinger i Vestre Viken HF har samarbeidet om å lage videoer om bruk av smittevernutstyr ved Covid-19.

 • 29.04.2020
  Nyutdannet radiograf trives på Kongsberg

  Koronasituasjonen gjør den unge radiografen kom i arbeid på Kongsberg sykehus tidligere enn planlagt.

 • 24.04.2020
  Forventet en virusepidemi

  For tyske Gernot Ernst handler det om å gjøre en forskjell. Om å se og forstå pasientene, gi dem et friskere liv og å finne svar på medisinske utfordringer. Nå kombinerer han legevervet med å forske på covid-19.

 • 22.04.2020
  Se smittevernposten til Asker DPS

  Bli med inn for å se video av den nyopprettede smittevernposten til Asker DPS.

 • 22.04.2020
  Vestre Viken nedjusterer til grønn beredskap

  Vestre Viken har nå gått ned til grønn beredskap. Det gjelder alle sykehusene i vårt foretak.

 • 22.04.2020
  Fra 0 til 250 videomøter på rekordtid

  Fra null til nærmere 250 videokonsultasjoner på under to uker. Smittefaren fra korona ble den utløsende faktoren for den raske innføringen til pasientene i Klinikk for psykisk helse og rus. SE VIDEO!

 • 21.04.2020
  Dobling i antall smittevask

  - Alle står på for å få jobben gjort. Det er ikke noe å si på arbeidsmoralen, forteller Niranjini Pathmanathan.

 • 20.04.2020
  Bærum sykehus starter koronatesting i egen lab

  I løpet av et par uker er bioingeniørene ved Bærum sykehus klar til å analyse koronaprøver i egen lab. Sykehuset er først ute i Norge med å bruke en spesiell testmodul som vil gi en analysekapasitet på flere hundre prøver i døgnet.

 • 17.04.2020
  Digitale pusterom for kreftpasienter

  Trening er viktig for kreftpasienter. Til vanlig kan de trene på sykehusenes Pusterom. Nå er Pusterommene stengt for å begrense koronasmitte. Derfor har Aktiv mot kreft lansert det digitale Pusterommet Hjemme.

 • 15.04.2020
  Over 19.000 pasientmøter er utsatt

  19 848 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Vestre viken HF som følge av koronapandemien.

 • 15.04.2020
  Takk til våre bioingeniører

  15. april er den internasjonale bioingeniørdagen.

 • Blodgiver.
  14.04.2020
  Blodbanken ønsker blodgivere som har vært koronasyke

  Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter COVID-19-infeksjon. De gjennomfører en studie hvor de ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen.

 • 12.04.2020
  Tilbyr videokurs til gravide

  Da det ikke lenger var mulig å gjennomføre fødselsforberedende kurs for gravide, kastet jordmødrene Jane Andersen og Ellen-Sofie «Bippi» Trovik fra Ringerike sykehus seg rundt og laget et gratis videokurs.

 • 11.04.2020
  Første norske Covid-19-studie utført ved Bærum sykehus

  Leger ved Bærum sykehus har kartlagt symptomer og sykdomsforløp hos de 42 første pasienter som ble lagt inn med covid-19. Den viser at 1 av 5 pasienter innlagt hadde et svært alvorlig forløp.

 • 10.04.2020
  Ny hverdag med smittevask og økt anerkjennelse

  Nå som alle opplever en risiko for Covid-19-smitte, er viktigheten av renholdernes arbeid enda tydeligere.

 • 09.04.2020
  - Vi forbereder oss til å ta imot flere pasienter

  Fagdirektør Ulrich Spreng sier Vestre Viken nå bruker verdifull tid til å forberede organisasjonen og ansatte på at flere koronasyke trenger sykebehandling. Opplæring, rekruttering av personell og tilpasning av areal har høy prioritet.

 • Katrine Barlund Lefdal (t.v) og Karin Sæther arbeider til vanlig som hhv og avdelingsleder og hygienesykepleier ved Martina Hans
  08.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • 06.04.2020
  Se akuttmottaket på Kongsberg

  Se video der avdelingssykepleier Jeanette Ingebrigtsen viser hvordan akuttmottaket på Kongsberg sykehus er forberedt på å ta imot koronapasienter. Du kan også se video fra intensivavdelingen.

 • 06.04.2020
  Vestre Viken forsker på korona-medisiner

  Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å finne en behandlingsform som gir alvorlig syke korona-pasienter en bedre prognose og høyere overlevelse.

 • 05.04.2020
  Behandler de sykeste pasientene

  Andrew Robertson og de andre på intensivavdelingen behandler de aller sykeste pasientene – og de som har koronavirus. SE VIDEO.

 • 04.04.2020
  Takknemlig for god nabohjelp

  Foretakstillitsvalgt Toril Morken sier sykehusene forbereder seg på å ta imot flere alvorlige syke pasienter, og er takknemlig for hjelpen Bærum sykehus får fra nabosykehuset, Martina Hansens Hospital. SE VIDEO

 • 03.04.2020
  Vestre Viken bidrar aktivt i ny behandlingsprosedyre for barn

  En ny nasjonal behandlingsprosedyre for korona-smitte hos barn har gått gjennom nasjonal kvalitetssikring i hurtig tempo – og Vestre Viken har bidratt aktivt.

 • 03.04.2020
  Krav til personvern og info-sikkerhet

  Helsepersonell og sykehus må opprettholde kravene til pasientenes personvern og informasjonssikkerheten også under koronapandemien.

 • 03.04.2020
  Innovativ korona-studie starter i Kongsberg

  Kongsberg sykehus starter en forskningsstudie sammen med fastleger hvor de skal undersøke hva som skjer med luktesansen under en covid-19/korona-infeksjon.

 • 02.04.2020
  - Hold avstand - det er viktig!

  Seksjonsoverlege Else Johanne Rønning på indremedisinsk avdeling minner om at det er viktig å holde god avstand til hverandre for å hindre smitte. Se videoen der hun også forteller hvorfor det er viktig å respektere hytteforbudet.

 • 01.04.2020
  Covid-19: - Vi har behov for å lære

  Alle pasienter som er innlagt på Bærum sykehus med Covid-19-infeksjon inkluderes nå i en kvalitetsstudie. SE VIDEO.

 • 31.03.2020
  Hva er symptomene på korona?

  Hva er symptomene på koronaviruset? Og når bør du oppsøke legehjelp? SE VIDEO.

 • Helsepersonell med smittevenrnutstyr.
  31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • 31.03.2020
  Roser de ansatte

  Avdelingssykepleier Bente Gatevold på akuttmottaket på Bærum sykehus roser de ansatte. – Det er mye å gjøre, men folk står på, sier hun. Se video fra akuttmottaket.

 • Lege som skriver på tastatur.
  31.03.2020
  Husk å registrere status

  Husk at ansatte i Vestre Viken skal registrere egen status under korona-epidemien.

 • 29.03.2020
  - Vi er godt forberedt

  - Det er en alvorlig situasjon, men vi gode forutsetninger for å komme gjennom dette. Vi har lagd gode systemer for å håndtere et økt antall pasienter, sier Monica Thallinger, leder for beredskapsteamet på Bærum sykehus.

 • 28.03.2020
  Veteraner bidrar utenfor sykehuset

  Medlemmer fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner bidrar i adgangskontrollen utenfor Drammen sykehus.

Fant du det du lette etter?