HELSENORGE

Analysert over 25000 koronaprøver

Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken har siden oppstart 9. mars analysert over 25000 prøver for å påvise koronavirus.

​Avdelingssjef Trude Steinsvik forteller at PCR-analysering (se faktaboks), som påviser genet for koronavirus, nå gjøres ved alle de fire sykehusene i Vestre Viken.

- I tillegg til standarddiagnostikk ved Drammen og Bærum sykehus, utføres det hurtigtester av koronavirus på alle de fire sykehusene i Vestre Viken (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Hurtigtestene brukes kun til innlagte pasienter som trenger raskest svar og testene kan utføres alle ukedager og hele døgnet, forteller Steinsvik.

Antistoffer

ANTISTOFFER. Seksjonsleder Janne Hole og avdelingsoverlege Roar Bævre-Jensen viser instrumentet Alinity hvor man kan påvise antistoffer mot koronavirus ved Medisinsk mikrobiologi i Drammen.

Får svar samme dag

De øvrige prøvene fra sykehusene og fra kommunene analyseres med standarddiagnostikk ved laboratoriene i Drammen og Bærum.
God budtjeneste og utvidet åpningstid på laboratoriene sikrer at man som hovedregel får svar samme dag eller tidlig neste dag.

Koronavirus

PÅVISER KORONAVIRUS. Seksjonsleder Merete Ueland og fagbioingeniør Nina Bjerke ved Medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus foran instrumentet Panther Fusion hvor PCR-analyser av koronavirus utføres.

Måler også antistoffer

Serologisk analyser (se faktaboks), som måler om man har antistoff mot koronavirus, utføres nå også ved laboratoriene i Vestre Viken. Slike antistoffer kan påvises ca. to uker etter smitte av koronavirus.

- Serologisk analyse benyttes ikke til å sette diagnosen, men viser om man har pågående eller tidligere gjennomgått koronavirus-infeksjon, sier Steinsvik.

Hektisk periode

Hun forteller at det har vært mye arbeid med etablering og innkjøring av alle analysene, logistikk av prøver, IKT-oppkobling og utringing av prøvesvar i denne perioden.

Resultat fra diagnostikk av koronaprøvene rapporteres også elektronisk hver dag til Folkehelseinstituttet, noe som også har krevd arbeid og god IKT-kompetanse for å få på plass.

- I tillegg er det stor kamp om reagenser til korona-analyser i hele verden, og det har tatt tid å få på plass faste leveranser av reagenser som trengs for diagnostikken i Vestre Viken, sier Steinsvik.

Hurtigtest

HURTIGTEST. Seksjonsleder Ada Mørk Jacobsen ved laboratoriet på Ringerike viser frem hurtigtest-instrumentet GeneXpert som raskt påviser om innlagte pasientene har koronavirus-infeksjon. Tilsvarende instrumenter er i drift også på sykehusene i Drammen, Bærum og Kongsberg.

Godt rustet framover

Steinsvik ønsker å fremheve hvilken ekstraordinær innsats avdelingens ansatte har gjort i denne perioden - og som vil fortsette i tiden framover.
- Dette hadde vi ikke fått til uten ansatte med høy faglig kompetanse, stå-på-vilje og godt arbeidsmiljø!

Hun påpeker også det gode samarbeidet med andre interne og eksterne samarbeidspartnere.
Rask beslutning om anskaffelse av nye instrumenter, tett og god dialog med ledelsen ved de fire sykehusene og med Vestre Vikens kommuner har vært spesielt viktig i denne perioden.

– Vi gjør alt vi kan for å sikre rask og pålitelig diagnostikk for pasientene i vårt område, og er godt rustet for diagnostikk av koronavirus framover, avslutter avdelingssjef Trude Steinsvik.

Tester

ANTALL TESTER. Grafen gir en oversikt over antall tester som er utført ved laboratoriene i Vestre Viken så langt under koronapandemien.

Her kan du se ukentlig koronavirusrapportering i Vestre Viken​