HELSENORGE

Ansatt ved Drammen sykehus testet positivt for covid-19

Én ansatt ved avdeling for gynekologi og fødselshjelp på Drammen sykehus testet positivt for covid-19 torsdag ettermiddag

​Smitteveien for den ansatte er kjent og ligger utenfor sykehuset.
 
Det har blitt gjennomført smittesporing i avdelingen og det er identifisert seks nærkontakter. De seks ansatte er satt i karantene i tillegg til den positive ansatte.

Det har ikke vært nærkontakt til pasientene.

Dette vil medfører noe reduksjon i poliklinisk aktivitet.