HELSENORGE

Åpnet nytt isolat for covidpasienter

Etter en periode med ombygging har nå intensivavdelingen på Drammen sykehus fått et nytt isolat for intensivpasienter med covid.

Nytt isolat Drammen sykehus

KLARGJØRING: Denne gjengen gjorde det nye isolatet klart for pasienter. Fra venstre: anestesilege Kristine Fischer Glent, intensivsykepleiere Karola Rønnskær, Bente Mengshoel og Monica Hansen, avdelingssykepleier Kirsti Dramdal Borg og avdelingssjef Niels Becker.

I forbindelse med den første runde med Covid-19-pasienter i vår måtte intensivavdelingen på Drammen sykehus bygge og ta i bruk midlertidige lokaler for å isolere alvorlig syke Covid-19-pasienter. Det ble tatt i bruk områder som vanligvis blir brukt som operasjonsstuer. 

Siden den gangen har det blitt jobbet med en ombygging i sykehuset 5. etasje, slik at man kan få til en mer permanent romløsning for pasienter som må isoleres.

Tidligere denne uken var ombyggingsprosjektet ferdig, og intensivavdelingen kunne ta i bruk det nye rommet som kan romme 3-4 av de aller sykeste Covid-19-pasientene.

- Stort fremskritt

Avdelingssjef Niels Becker i avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) og avdelingssykepleier Kirsti Dramdal Borg er glade for at de nye lokalene er på plass.

- Med moderne lokaler som ivaretar hygiene og smitteforhold på en god måte er vi nå bedre rustet til å håndtere flere Covid-19-pasienter uten å måtte redusere operasjonskapasiteten betraktelig, forklarer Niels Becker. Dette så lenge antall pasienter med covid ikke blir for stort.

Håper på flere intensivsykepleiere

Nye og moderne lokaler er et kjærkomment innslag i avdelingen. Men like viktig er det å fokusere på at det er et stort behov for å utdanne flere spesialsykepleiere. Dette er ikke bare en lokal utfordring, men noe sykehus over hele landet sliter med.

- Vi trenger å få fart på utdanningen av spesielt intensivsykepleiere. Der er det et stort behov - også i lang tid fremover, påpeker avdelingssykepleier Kirsti Dramdal Borg.