HELSENORGE

Avtale om inkludering skal gi arbeidstrening til flere

Vestre Viken HF og NAV Vest-Viken inngår nå en samarbeidsavtale om inkludering. Partene har over tid samarbeidet for å gjøre det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en å få arbeidstrening. For noen betyr det også en vei inn i arbeidslivet.

Direktør Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken HF
SIGNERTE: Direktør Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken HF signerte avtalen torsdag 3. februar.

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen 14. januar 2018, og er et felles samfunnsoppdrag i Norge for å få flere i jobb.

Forventninger om bidrag for å øke inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en er formidlet i Vestre Vikens oppdrag- og bestillingsdokument.
 
Den nye samarbeidsavtalen om inkludering ble torsdag 3. februar signert av administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervold og Inger Anne Speilberg, direktør i NAV Vest-Viken.

Springbrett-samarbeid

Samarbeidsavtalen bygger på erfaringene fra foregående samarbeidsavtaler om Springbrettsamarbeidet.

Vestre Viken og NAV samarbeidet om Springbrettprosjektet i perioden fra 2014 til 2019. I den perioden var om lag 100 personer gjennom arbeidstrening i Vestre Viken, og for noen av dem endte det med jobb.

Tom Finnby og TommGulliksen er takknemlige for muligheten som ligger i denne avtalen mellom NAV og Vestre Viken.

Tom Finnby og TommGulliksen er takknemlige for muligheten som ligger i denne avtalen mellom NAV og Vestre Viken.

Takknemlig for muligheten

Tom Finnby og Tomm Gulliksen er to personer som har fått gode muligheter gjennom ordningen med utplassering hos arbeidsgiver.

Begge to gikk fra en tilværelse med utplassering i jobb på akuttmottaket til faste jobber samme sted.

Jeg fikk sjansen gjennom Springbrettprosjektet til NAV og Vestre Viken. Etter det første året fikk jeg jobbtilbud, og det utviklet seg til fast jobb her for to år siden. Før det gikk jeg arbeidsledig i fire år. For min del var det veldig riktig og viktig å komme inn et sted der jeg kunne få vise meg frem, sier Tomm Gulliksen, som før han ble arbeidsledig jobbet 25 år i industrien.

Kollega Tom Finnby nikker.

Jeg jobbet som taktekker frem til jeg ble sykmeldt i 2012 og havnet etter hvert på arbeidsavklaringspenger. Å jobbe innenfor helse og omsorg er noe jeg alltid har hatt lyst til, derfor var det helt topp å få en fot innenfor på Drammen sykehus. Etter det har jeg aldri sett meg tilbake, og nå har jeg fast jobb, smiler Tom Finnby.

Beste arbeidsplassen

Jeg har et langt yrkesliv bak meg. Men jeg må innrømme at dette er den beste arbeidsplassen jeg noensinne har jobbet på. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende og miljøet er fantastisk. Jeg er evig takknemlig for denne muligheten, sier Tomm Gulliksen.

De to jobber med å holde lageret på akuttmottaket à jour, bestiller inn varer og legger til rette for at sykepleierne kan gjøre jobben de må gjøre og får mer tid til pasientene. Arbeidsoppgavene er mange – og de får utelukkende positive tilbakemeldinger fra avdelingen.

Tomm Gulliksen

Tomm Gulliksen i full aktivitet på jobben på akuttmottaket.

Helt avhengig av Tom og Tomm

De har gått trinnene fra Springbrett til vikariatet og senere fast jobb. Vi har gjort oss helt avhengig av de to de bidrar til at akuttmottaket flyter bra. Derfor jeg er veldig glad for at NAV og Vestre Viken nå inngår en ny avtale, slik at flere får samme muligheten som de to. Alle bør få en mulighet, men du må ville det selv. De to er stjerneeksempler på at dette prosjektet virkelig har noe for seg, sier avdelingssykepleier Aslaug Henneseid på akuttmottaket, Drammen sykehus.

– Glad for avtalen

Administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, var glad for å kunne signere avtalen.

Vi kjenner jo denne avtalen godt, og ikke minst resultatene fra samarbeidet. Derfor er det en glede å fornye den, sier hun da avtalen formelt ble signert torsdag 3. februar.

Inger Anne Speilberg, direktør i NAV Vest-Viken, var av samme oppfatning.

Vi vet at vi kommer til å trenge arbeidskraft i fremtiden. Derfor er vi glade for dette samarbeidet. Dessuten er det ekstra fint å få de som står utenfor arbeidslivet tilbake, sa hun.

Oppfølging av avtalene

Avtalen skal forplikte til samarbeid for å øke inkludering og bidra til avklaring av roller, arbeids- og ansvarsfordeling.

For Vestre Viken, som en stor aktør og arbeidsgiver, er det viktig å kunne ta et samfunnsansvar gjennom denne inkluderingsavtalen.

Partene forplikter seg til å dedikere to ansvarlige fra henholdsvis Vestre Viken og NAV Vest-Viken som deltar i en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen møtes minimum to ganger i året og avklarer satsingsområder og prioriterte aktiviteter.

Gruppen skal gjennomføre en årlig evaluering av samarbeidet.

Samarbeidet innebærer følgende:

  • Gjennomføring av Springbrett
  • Rekrutteringsbistand fra NAV
  • Vurdere lokale samarbeidsavtaler eller prosjekter etter behov