HELSENORGE

Besøksforbud

Besøksforbud innført på ortopedisk sengepost ved Drammen sykehus på grunn av smitteutbrudd.

På grunn av et smitteutbrudd på ortopedisk sengepost ved Drammen sykehus er det fra i dag innført besøksforbud. Det er to registrerte tilfeller av COVID-19 på sengeposten. Inneliggende pasienter og ansatte ved seksjonen vil bli testet regelmessig til utbruddet er erklært over. Positive prøver blir sjekket for omikron.

Smittevei er foreløpig ukjent.

Besøksforbudet innføres for å forebygge ytterligere smittespredning.