HELSENORGE

Det første utstyret på plass i nytt sykehus

Den første leveransen av utstyr markerer en viktig milepæl for arbeidet med nytt sykehus. 

Først inn ble en pakkemaskin som pakker porsjonspakninger av mat til pasientene. Fredag 3. mars 2023 ble den heiset inn i servicebygget. ​Størrelsen på pakkemaskinen krevde at den ble levert før bygningen ble helt lukket.​ 

Resten av utstyret vil komme på plass parallelt med at bygget blir teknisk ferdigstilt. 

Pakkemaskinen ble heiset inn i nytt sykehus

Pakkemaskinen ble heiset inn i nytt sykehus

Kok-kjøl-konsept

I nytt sykehus blir det et kok-kjøl-konsept, hvor all varmmat lages på sentralkjøkkenet i 2. etasje i servicebygget.

Etter produksjon kjøles den ned, før anretning og pakking i pakkemaskinen. Maten varmes opp igjen på de ulike avdelingene før servering. Dette konseptet gir en stor fleksibilitet overfor pasientene.