HELSENORGE

Direktør for kompetanse og HR

Kari Jussie Lønning er tilsatt som direktør for kompetanse og HR i Vestre Viken.

Direktør for kompetanse og HRStillingen som direktør for kompetanse og HR erstatter stillingen som viseadministrerende direktør som trekkes inn når Marit Lund Hamkoll slutter til sommeren. Stillingen inngår i administrerende direktørs nærmeste ledergruppe.

Kari Jussie Lønning er leder av helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og er i ferd med å få godkjenning som spesialist i samfunnsmedisin. Hun har også en master i helseadministrasjon og ledelse.

Lønning har blant annet jobbet som fastlege og praksiskonsulent i Drammen, samt fagsjef i Legeforeningen.

- Det har vært en omfattende prosess med mange gode kandidater. De tillitsvalgte har deltatt i prosessen, og det var enstemmig konklusjon om at Kari Juissie Lønning er den som fyller kravene til stillingen på best mulig måte. Jeg gleder meg til å få henne med på laget, sier administrerende direktør, Nils Fr. Wisløff.

Tiltredelsestidspunkt er ikke endelig avklart.