Disse får tredje vaksinedose

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3. dose har og hvilke medisiner de bruker.

Det er fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin som har utarbeidet den felles anbefalingen.

Her kan du se oversikten over hvem som anbefales vaksinasjon:

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

Det anbefales at alle med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene listet på denne siden selv tar direkte kontakt med vaksinestasjonen i kommunen/bydelen for tredje vaksinedose. Dette blir organisert ulikt, noen vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling.

Som bekreftelse på at man bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge. Notatet må være skrevet innen det siste året.

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

Denne anbefalingen vil anslagsvis føre til at 100.000 pasienter tilbys tredje vaksine dersom de henvender seg til kommunehelsetjenesten.