HELSENORGE

Får 50 millioner til oppgradering

Vestre viken får 50 millioner kroner til oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

BRK-prosjektet er en omfattende oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

​Vestre Viken helseforetak har fått tildelt 50 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Dette er en del av det omfattende BRK-prosjektet.

Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.
- Vi er svært glad for at regjeringen har stilt ekstra midler til disposisjon på denne måten.  Pengene skal gå til prosjekter som kan settes i gang raskt og som vil gi arbeid til mange. Bevilgningen til Vestre Viken helseforetak legger til rette for at viktige oppgraderinger kan gjøres, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

I alt har Helse Sør-Øst RHF fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sør-Øst RHF i møtet 1. juli.

- Dette er vi glade for. Vi har startet arbeidet med å konkretisere hva midlene skal benyttes til, forteller fungerende administrerende direktør i Vestre Viken HF, Halfdan Aas.