HELSENORGE

Kom og hør om spennende forskning ved Bærum sykehus

21. og 22. september markeres den nasjonale festivalen Forskningsdagene ved Bærum sykehus. Her vil forskerne ved sykehuset gi deg en større forståelse for forskning og hva den betyr for vår hverdag.

Forskningsdagene 2023

​Bærum sykehus er stolt av å ha et stort forskningsmiljø og at det utføres forskning ved alle avdelinger på sykehuset.​

Forskningen gir ny kunnskap om helse og sykdom, som er viktig da det bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Dette ønsker vi å formidle til befolkningen og til kollegaer.
 

Åpent for alle

Torsdag 21. september inviteres alle som ønsker å høre om forskning ved sykehuset til auditoriet for å høre engasjerte forskere presentere sine arbeider kl. 15:30-17:15.

I løpet av arrangementet skal det også Formidlingsprisen 2023 deles ut. Forskerne som presenterer sine prosjekter er kandidater til prisen.

Arrangementet er åpent for alle – befolkningen, ansatte, kollegaer, pasienter og pårørende.


Morgenmøte for ansatte  

Fredag 22. september er det duket for «scientific speed updates» hvor flere forskere presenterer sine forskningsprosjekter kort og konsist.

Alle ansatte ønskes velkommen til morgenmøte i auditoriet kl. 8:00–8:30.