HELSENORGE

Løft for pasienter med Parkinson

Nå etableres det nye nettverk på tvers av helseforetak og profesjoner, slik at pasienter med Parkinson skal få best mulig behandling og oppfølging.

​ParkinsonNet er navnet på det den nye samarbeidsformen som nå spres ut i hele Helse Sør-Øst. Vestre Viken er blant de første helseforetakene som går i gang med opplæring av helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen. Det er nevrologisk avdeling på Drammen sykehus som står for organiseringen i Vestre Viken.

I slutten av november 2021 samles sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder for å sammen lære mer om både sykdommen og hvordan man sammen kan hjelpe pasienter med Parkinson best mulig.

Hender som holder stokk. Illustrasjon
 

Nederlandsk modell

Sentralt i modellen står systematisk kompetanseheving og etablering av tverrfaglige nettverk. Ved oppstart er yrkesgruppene, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere inkludert.
ParkinsonNet er en nederlandsk modell for samhandling. Modellen ble prøvd ut i Norge (Rogaland og Oslo) i perioden 2017 til 2019. I 2020 ble det besluttet at modellen skal spres ut i hele landet.

Registrerer fagpersoner

Vestre viken starter sitt tredagers grunnkurs i november. Etter dette vil de som har gjennomgått kurset bli innlemmet i et register over fagpersoner. Det er i dag om lag 400 personer registrert. Tanken er at registeret er søkbart slik at brukere, pårørende, helsepersonell og leger kan søke opp fagpersoner fra ønsket faggruppe i ønsket geografisk område.

 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no