Helsenorge

Ny klinikkdirektør på Bærum sykehus

Trine Olsen er ansatt som ny klinikkdirektør på Bærum sykehus. Hun kommer fra stilling som direktør for kvalitet og forskning i Helse Nord RHF.

Bilde av Ny klinikkdirektør på Bærum sykehus

Trine Olsen er ansatt som ny klinikkdirektør på Bærum sykehus.

Olsen har bred kunnskap om sykehusdrift fra ulike lederroller i spesialisthelsetjenesten, og fra Helse Nord RHF. Hun har gjennom tidligere lederroller tilegnet seg erfaring i håndtering av komplekse organisasjoner. Dette gjelder både med hensyn til fag, administrasjon, økonomi og i kontakt med pasienter, medarbeidere og ledergrupper.

Trine Olsen (51) er utdannet både økonom (MBM) og lege med spesialisering innen indremedisin og nyremedisin. I tillegg har hun en Phd innen gastroimmunologi samt gjennomført Cohort X forbedrings- og ledelsesutdanning for helsepersonell i regi av NHS Education for Scotland.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått ansatt Trine Olsen som ny klinikkdirektør, sier administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll.

– Med sin formelle bakgrunn, tidligere ledererfaring både på operativt og strategisk nivå, forsknings- og forbedringskompetanse og kunnskap om spesialisthelsetjenesten og våre samarbeidspartnere vil hun være med på å videreutvikle både Bærum sykehus og Vestre Viken HF, sier Sommervoll.  

Trine Olsen vil tiltre stillingen 17. august. Hun vil overta etter Jardar Hals som går av med pensjon.