HELSENORGE

Ny professor i Vestre Viken

Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken, har blitt professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Sahlberg
​Stillingen er en bi-stilling, hvor Sahlberg vil arbeide strategisk for mer forskningssamarbeid mellom Vestre Viken og Universitetet i Oslo.


Samarbeidet med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo er svært viktig for Vestre Viken. Foretaket bidrar til å utdanne medisinerstudenter, og har et nært forskningssamarbeid med universitetet. 

De fleste doktorgradsstudentene i Vestre Viken er oppmeldt i PhD programmet ved UiO.

Et professorat ved UiO tilrettelegger for veiledning av doktorgradskandidater fra Vestre Viken. 

Kristine Kleivi Sahlberg har jobbet i Vestre Viken siden 2013, og har siden 2021 vært avdelingssjef for forskning og innovasjon.  

Hun forsker på brystkreftforskning, og leder en forskningsgruppe i foretaket. 
Sahlberg leder også Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning, hvor brystkreftforskere i hele Norge arbeider sammen for å til mer og bedre brystkreftforskning, samt inkludere flere pasienter i kliniske studier.
Sahlberg har publisert 77 vitenskapelige artikler. 

Vi gratulerer med nytt professorat!