HELSENORGE

Nytt felles henvisningsmottak i Vestre Viken HF

Fra og med 1. september styrkes rettighetene til voksne som har behov for psykisk helsehjelp i hele Vestre Viken og alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes til ett felles henvisningsmottak.

Det betyr blant annet at fastlegene ikke skal henvise direkte til en avtalespesialist. I tillegg vil vi på denne måten oppnå en bedre utnyttelse av samlet kapasitet og faglig profil.

– Dette sikrer rettighetene til pasientene i Vestre Vikens 22 samarbeidskommuner, og gjør det også enklere for fastlegene, sier Kirsten Hørte, som er klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Ordningen med felles henvisningsmottak innføres i hele Helse Sør-Øst og arbeidet med å etablere den nye ordningen har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene. Gjøvik DPS, Aust-Agder DPS og Kongsvinger DPS har allerede innført det hos seg og gir oss en verdifull mulighet for å dra nytte av deres erfaringer.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.​