Oppdaterte regler for pasientbesøk

- Vi ber personer som har vært i utlandet om ikke å besøke pasienter hos oss før 10 dager etter hjemkomst.

Det sier fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken HF.

Til pasientenes beste

- Vi ber våre besøkende om dette, rett og slett for å forhindre eventuell smitte av våre pasienter som er innlagt eller under behandling, sier Spreng.

Årsaken til endringen er økt smittepress av covid-19 i landene rundt oss den siste tiden, og den gjelder for alle besøkende som har vært utenfor Norges grenser – uavhengig av om landet er merket «grønt» eller ikke.

Alle pasientbesøk skal uansett avtales på forhånd.

Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken HF.

Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken HF.

Testing av ansatte

Vestre Vikens egne ansatte skal informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» land/områder) i løpet av siste 10 dagene før de skal tilbake i jobb.

Disse ansatte skal testes for covid-19 før oppstart i jobb og snarest mulig etter hjemkomst fra utlandet.
Ansatte som blir testet skal bruke munnbind på jobb inntil negativt prøvesvar foreligger.