Helsenorge

Se videoer om smittevernsutstyr

Avdelinger i Vestre Viken HF har samarbeidet om å lage videoer om bruk av smittevernutstyr ved Covid-19.

Vestre Viken har laget to nye videoer om bruk av smittevernutstyr.

Smittevernutstyr uten aerosolgenerende prosedyrer. Se video for korrekt på- og avkledning av smittevernutstyr for covid-19 UTEN aerosolgenerende prosedyrer. Av sikkerhetshensyn skal smittevernutstyret tas på og av i riktig rekkefølge og på korrekt måte. Videoen er med lyd og er tekstet.

Begge videoene er produsert av smittevernavdelingen og utdanningsavdelingen i Vestre Viken.

 


Smittevernutstyr med aerosolgenerende prosedyrer:
Se video for korrekt på- og avkledning av smittevernutstyr for covid-19 MED aerosolgenerende prosedyrer.

Av sikkerhetshensyn skal smittevernutstyret tas på og av i riktig rekkefølge og på korrekt måte. Videoen er med lyd og er tekstet.