HELSENORGE
Pasientsikkerhetsuka 2019

Styrker innsatsen for pasientsikkerhet

For første gang inviterer Vestre Viken til en hel uke med faglige seminarer med fokus på pasientsikkerhet.

–Det gjøres mye godt arbeide i Vestre Viken i dag, og målet vårt med denne uken er å styrke innsatsen for å kunne bli enda bedre på pasientsikkerhet, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

11.-18. november arrangerer Vestre Viken pasientsikkerhetsuke med faglige seminarer ved sykehusene for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt for å spre informasjon om hvordan helseforetaket jobber med pasientsikkerhet i det daglige.

Se video med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll:

 

Utvikle kompetanse og engasjement

- Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å dele kunnskap, ikke minst om det som går bra, sier Sommervoll og legger til:

– Vi ønsker å ha en nullvisjon for pasientskader. Vår målsetning er at ingen pasienter skal bli skadet på våre sykehus. Hvis det likevel skjer, må vi være åpne og ærlige, og undersøke nøye for å finne ut hvorfor dette skjedde. Vi må lære av hendelsene for å kunne unngå at det samme skjer igjen.

Ønsker alle velkommen

Gjennom Pasientsikkehetsuka blir det foredrag både på Bærum-, Drammen-, Kongsberg- og Ringerike sykehus, samt på Hallingdal sjukestugu og Blakstad sykehus. Målgruppen for de faglige seminarene er ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Pasienter, pårørende, besøkende og media er også velkomne til å delta på de åpne arrangementene. Noen av arrangementene gjennom uken er kun for spesielt inviterte – disse er markert i programmet.

Komplett program for hele Vestre Viken ligger her

Målrettet arbeid

Vestre Viken har klare planer for hvordan de vil jobbe målrettet med å løfte pasientsikkerheten fremover.

– Vi vil ta med oss all inspirasjon og lærdom som vi får gjennom aktivitetene i Pasientsikkerhetsuka. Dette vil være med på å gjøre oss enda bedre til å følge vår egen utvikling, gjennom systematiske innsatser og datafangst, sier Lisbeth Sommervoll.