Helsenorge

Tildelt Forskningsprisen 2020

Overlege og phd-stipendiat Tone Hovda er tildelt Forskningsprisen 2020.

FORSKNINGSPRISEN 2020: Overlege og phd-stipendiat Tone Hovda er tildelt Forskningsprisen 2020 av Bjørn Rishovd Rund, forskningsdirektør Vestre Viken HF.

Hovda fikk prisen som førsteforfatter for artikkelen ”Screening outcome for consecutive examinations with digital breast tomosynthesis versus standard digital mammography in a population-based screening program” som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet European Radiology.
 
Forskningsprisen deles ut for 10. gang og er en spesialpris for Vestre Viken. Prisen er 30 000 kroner som skal gå til et forskningsrettet formål og en personlig gave. Årets pris ble overrakt av forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund til Hovda på arbeidsstedet hennes (Brystdiagnostisk seksjon).
 
Selve prisutdelingen er blitt utsatt pga korona-pandemien. Forskningsdirektøren, Bjørn Rishovd Rund, trakk frem at pandemien har bidratt positivt for å synliggjøre behovet for forskning. 

- I de siste fire månedene er det publisert ca. 4000 forskningsartikler om korona. Da er det lett å se betydningen av forskning!

Rund understreket at forskningsarbeidet ikke er fylt med gratifikasjoner. 

- En forskningspris er derfor viktig som oppmuntring og anerkjennelse for godt arbeid. Den er også en påminnelse om at kvaliteten på forskningen varierer. Årets vinner kommer svært godt ut på både nivå og impact factor for sitt arbeid, sier Rund.

I en travel hverdag med drift, er det prisverdig at klinikken tilrettelegger for forskningsarbeid! Bjørn Rishov Rund gratulerte Brystdiagnostikk senter med prisen. 
 

Takker for å jobbe med forskning og pasientkontakt

Prisvinner Tone Hovda tok imot prisen i arbeidsantrekket. Hun fikk mye ros og anerkjennelse for hvordan hun balanserer forskning med god pasientkontakt.

- Det er utrolig motiverende og inspirerende å motta Forskningsprisen! Det er mye arbeid som ligger bak en forskningsartikkel. Jeg opplever det som en anerkjennelse av ikke bare min egen innsats, men av hele avdelingen min, Brystdiagnostisk senter, og Mammografiprogrammet, sier Tone Hovda. 


 

KOLLEGASTØTTE: Å kombinere forskning med vanlig drift er en utfordrende balansegang, men med gode støtte fra kolleger og ledelser er det mulig. Fra venstre: Jon Haakon Malmer-Høvik (avdelingssjef, avdelingsledelse og stab), Wesley Caple (direktør, Klinikkledelse og stab), Tone Hovda (prisvinner) og Linda Romundstad (Seksjonsleder, Brystdiagnostisk seksjon).

Hovdas forskning – årets beste i Vestre Viken

Forskningsprisen er en årlig utmerkelse ved Vestre Viken. I år kom det inn nærmere 140 bidrag, hvor fire artikler ble nominert til prisen; Drammen sykehus, Bærum sykehus, Psykisk helse og rus og Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Vurderingskomiteen rangerte Tone Hovdas artikkel som den beste og viktigste artikkelen. Komiteen uttaler følgende om Hovdas artikkel:

- Den er publisert i et høyt rangert tidsskrift og omhandler en stor og viktig helseutfordring i vår tid. Funnene i artikkelen vi kunne ha stor betydning for oppsporing og behandling av brystkreft.

Hovda håper at forskningen hennes kan bidrag til at mammografiscreeningprogrammet i Norge kan bli så godt som mulig. Hun sier: 

- Jeg ønsker å bidra til økt fokus på forskning i min egen avdeling og klinikk, og kanskje inspirere andre til å komme i gang. Forskning er gøy!
Vurderingskomiteen bestod av to eksterne jurymedlemmer; Jan Olav Johannessen (professor i psykiatri og forskningssjef ved Psykiatrisk divisjon, UiS) og Astrid Klopstad Wahl (professor ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO). 

Fant mer kreft med digital bryst tomosyntese enn standard mammografi

Mammografiprogrammet har eksistert i mange år med et stort fokus på forskningsbasert kvalitetsforbedring og optimalisering. Digital brysttomosyntese (3D) er en relativt ny mammografiteknikk som er vist å kunne oppdage mer brystkreft enn vanlig mammografi (2D). Det er derimot fremdeles behov for mer forskning for å finne ut om det er hensiktsmessig å bruke teknikken i screeningsammenheng. Hovdas studie har som mål å bidra til øke dette kunnskapsgrunnlaget for eller imot å innføre metoden i screening.
 
Hovda og medforfatterne viste gjennom studien at digital bryst tomosyntese (3D) er et mer sensitivt screeningverktøy enn standard digital mammografi (2D). De bekreftet at med digital bryst tomosyntese ble det funnet en høyere andel krefttilfeller sammenlignet med standart digital mammografi.
 
Få studier har sett på andelen intervallkreft, det vil si kreft som oppstår mellom to mammografiscreening besøk og som ofte er mer aggressive. Forskerne fant ingen statistisk forskjell mellom andelen intervall kreft blant kvinner med de to screeningmetodene.
 
Forskningen var et samarbeid med Kreftregisteret og inkluderte 35 736 kvinner.