HELSENORGE

Tusen kubikkmeter betong for gulv til nytt sykehus

Støping av bunnplate til poliklinikkbygget er påbegynt, noe som er en viktig milepæl for byggingen av det nye sykehuset i Drammen.

Støping av gulv for Nytt sykehus i Drammen.
Støping av gulv for Nytt sykehus i Drammen. Bildet er levert av Sykehusbygg HF.

Tidlig fredag morgen 9. juli 2021 startet støpearbeidene og betongbilene går i skytteltrafikk når første etappe av bunnplate til poliklinikk bygg øst støpes.

Dette er er den største støpen hittil i prosjektet og det vil gå med omtrent 1000 kubikkmeter betong til dette alene.

Følg med på fremdriften for nytt syehus på prosjektets infoside

Flere bilder fra arbeidet:

Oversiktsbilde av området for Nytt sykehus. 

Armeringsjern i området for støping av grunnplate. 

Mann fyller på betong for å støpe grunnplate.