HELSENORGE

Utstyrsanskaffelser til nytt sykehus i Drammen

Når sykehuset står ferdig vil over 40 000 ulike artikler være kjøpt inn, eller overført til nytt sykehus.  

​En viktig del av forberedelsene til nytt sykehus er å sikre at alt utstyret man trenger er på plass, på riktig sted og til riktig tid. Siden 2021 har det pågått flere ulike utstyrsanskaffelser parallelt. Tidligere i år ble det aller første utstyret, i form av en pakkemaskin til matforsyningen, levert inn i nytt sykehus​.

Vestre Viken har et stort ansvar i dette arbeidet. Det er satt sammen en egen utstyrsgruppe for nytt sykehus. De har ammen med byggeorganisasjonen fra Sykehusbygg ansvar for prosesser som innebærer investeringer av utstyr til en verdi av mange hundre millioner kroner.

Sykehusbygg har ansvaret for 71% av anskaffelsene, mens Vestre Viken har ansvar for resterende 29%, som består av både nytt og overflyttbart utstyr. 

- Det er en stor oppgave å koordinere alle anskaffelser og påse at utstyret er i tråd med gjeldende forutsetninger og bidrar til driftseffektivt sykehus. sier Håvard Østmoen, leder for utstyrsgruppen i Vestre Viken.
​​
Håvard Østmoen, leder for utstyrsgruppen i Vestre Viken

Håvard Østmoen, leder for utstyrsgruppen i Vestre Viken.

​​Medarbeiderne stiller kravene

Vestre Viken er involvert i samtlige anskaffelser som Sykehusbygg har ansvar for. Felles for alle utstyrsanskaffelser er høy grad av involvering av de ansatte. 
Medarbeidere fra relevante klinikker har vært involvert fra første fase i alle anskaffelsesprosesser for å få påvirket kravspesifikasjonen til utstyret som skal kjøpes inn.

Fagfolkenes fokusområder er blant annet å påse at de får best mulig funksjonalitet og at utstyret er enkelt å plassere, betjene og rengjøre. Andre viktige aspekter som legges til grunn er kvalitet og pasientsikkerhet, samt at vi får til gode IKT-integrasjoner for sikker og effektiv utnyttelse av pasientmålinger og diagnostiske data. 

- Medvirkningen fra de som jobber med utstyret som skal anskaffes er viktig for å sikre at riktig utstyr velges, kommenterer Østmoen. 

Prøver ut utstyr i eksisterende sykehus

For å sikre trygg overgang til nytt sykehus  kjøpes noe utstyr inn, og tas i bruk i eksisterende sykehus. På intensivavdelingen og nyfødt intensiv på Drammen sykehus har de allerede faset inn de nye respiratorene i dagens drift. På denne måte blir opplæringen gjennomført i dagens sykehus, og personalet er godt kjent med utstyret før flytting. Dette er med på å redusere risiko i flyttefasen, og vi får fordelt opplæringsbehovet over en lengre periode.

Fortsatt utstyrsanskaffelser igjen

Tiden frem til starten av 2024 går til anskaffelser og forberedelser til leveranse og installasjon i det nye sykehuset. Etter sommeren 2024 starter utstyrsinstallasjonene, og når alt er på plass venter opplæring av ansatte på det nye utstyret. 

Les mer om nytt sykehus i Drammen​

Fakta om utstyrsanskaffelser i nytt sykehus

Det som betegnes som funksjonsutstyr i nytt sykehus er: 
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Laboratorieutstyr
 • IKT utstyr 
 • Grunnutrustning
  • Vaske og steriliseringsutstyr
  • Kjøkkenutstyr (fast og løst)
  • Medisinske møbler
  • Trillebord, vogner, arbeidsstoler, etc.
 • Løst inventar
  • Medisinske møbler
  • ​Arbeidsbord, stoler, møtebord, sofaer, reoler etc.