HELSENORGE

Vestre Viken har fått sin første spesialist i klinisk nevrofysiologi

Elisabeth S. Navjord er Vestre Vikens første spesialist i klinisk nevrofysiologi.

Elisabeth Navjord

Elisabeth fullførte de to første årene av spesialiseringen ved Oslo Universitetssykehus før hun kom tilbake til Drammen og jobbet her mens hun fullførte LIS-tjenesten. Supervisjon og undervisning har i all hovedsak foregått digitalt, og både Elisabeth, veileder og supervisører har vært svært fleksible og løsningsorienterte. Seksjonsleder og ansvarlig overlege for LIS-utdanningen i KNF-faget ved Oslo universitetssykehus, Kristian Bernhard Nilsen, forteller at samarbeidet har fungert godt og peker på at telemedisin åpner opp for at vi fremover kan få spesialister i flere helseforetak.

I tillegg til å være spesialist i klinisk nevrofysiologi er Elisabeth den første legespesialisten som er utdannet via telemedisin.Telemedisin betyr kommunikasjon med lyd, bilde og medisinsktekniske apparater mellom to foretak.

Interessert i å vite mer om LIS-utdanning hos Vestre Viken? Klikk deg inn på