HELSENORGE

Vestre Viken iverksetter nye tiltak

Omfattende tiltak er iverksatt i kommuner som grenser til Nordre Follo grunnet ny virusvariant. Vestre Viken iverksetter også tiltak.

Ulrich Spreng, Direktør Fag.
Ulrich Spreng, Direktør Fag.

Det er iverksatt omfattende tiltak i kommuner som grenser til Nordre Follo kommune etter at det ble påvist den engelske virusvarianten 501Y.V1 (VOC 202012/01). De første prøvene som inneholder denne mutasjonen er tatt den 3. januar 2021, og det er sannsynlig at det muterte viruset har spredd seg.

Vestre Viken iverksetter følgende tiltak:

  • Ansatte som er bosatt i Nordre Follo skal ikke møte på jobb om ikke strengt nødvendig. Aktuelle ansatte har blitt kontaktet av sin leder og er informert om å ikke møte på jobb.

  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har behov for helsehjelp som ikke kan utsettes skal testes og isoleres til negativt testsvar foreligger.

  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har pasientavtaler som kan utsettes skal få utsatt sin behandling.

  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som allerede er inneliggende i Vestre Viken testes.

Dette er i henhold til  tiltak for spesialisthelsetjenesten fra Folkehelseinstituttet:

Les om FHIs tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt virus her
   

I og med at det er sannsynlig at virusmutasjonen har spredd seg til områder utenfor Nordre Follo er det viktig at smitteverntiltak i Vestre Viken opprettholdes:

  • Alle ansatte som jobber i Vestre Viken skal bruke munnbind om avstand på 2 meter ikke kan holdes. Ansatte på Drammen sykehus skal i tillegg bruke øyebeskyttelse.

  • Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme.

  • Ansatte med mulighet for å jobbe hjemme ifra skal jobbe hjemme ifra.

  • Viktig med adgangskontroll - besøksrestriksjoner som før og all besøk skal være avklart med avdelingen.