HELSENORGE

Illustrasjonsbilder

Se hvordan det nye sykehuset vil bli!

Plankart og foto over tomta


Områderegulering Drammen og Lier

Områderegulering Drammen og Lier

Flyfoto - med sykehusområde markert.

Flyfoto - med sykehusområde markert. Foto: Nils J. Maudal

​​Bilder fra byggeplassen​​​

Brakerøya: Riving av gamle bygg høst 2019

Brakerøya: Riving av gamle bygg høst 2019

Brakerøya: November 2020

Brakerøya: November 2020

Brakerøya: Januar 2021

Brakerøya: Januar 2021

Brakerøya: September 2021

Brakerøya: Septembe​​​r 2021​

​​Filmer og webkamera


 

Illustrasjonsbilder

Nytt sykehus og Drammen Helsepark

1. Oversiktsbilde av nytt sykehus med Drammen Helsepark

Hovedinngang til nytt sykehus

2. Hovedinngang til nytt sykehus i Drammen
 

Pasienthage ved nytt sykehus i Drammen

3. Pasienthage ved nytt sykehus

Adkomstbygg og hovedresepsjon

4. Adkomstbygg og hovedresepsjon

Glassgate i nytt sykehus i Drammen

5. Glassgate

Glassgate i nytt sykehus

6. Glassgate

Glassgate i nytt sykehus

7. Glassgate

Glassgaten med inngang til psyikiatribyggene i enden

8. Glassgaten med inngang til psyikiatribyggene i enden

Psykiatribyggene sett fra Nøstebekken

9. Psykiatribyggene sett fra Nøstebekken

Akuttmottaket

10. Sykehuset sett fra strandkanten og turstien

Illustrasjon nr 1: DARK Design group
Øvrige illustrasjoner: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk | Aestetica
Fant du det du lette etter?