HELSENORGE

Oversiktskart byggene

Nytt sykehus i Drammen vil bestå av ulike bygg, knyttet sammen gjennom en glassgate. 

Oversiktsbilde nytt sykehus i Drammen

Oversiktsbilde av sykehusets plassering. Illustrasjon: Link arkitektur | Ratio | Bølgeblikk

 

Om byggene​​

Oversikt alle bygg. Se forklaring på numrering nedenfor

Oversikt alle bygg. Se forklaring på nummerering​ nedenfor

1. Adkomstbygget

Adkomstbygget markert i rødt

Adkomstbygget markert i rødt

​Adkomstbygget er sykehusets hovedentré og inneholder
 • Resepsjon
 • Selvinnsjekk
 • Kantine
 • Kiosk 
 • Apotekutsalg

2. Glassgaten 

Glassgaten markert i lyseblått

Glassgaten markert i lyseblått

Fra adkomstbygget kommer man seg enkelt til sykehusets ulike byggningsdeler via glassgaten. Gaten strekker seg over tre etasjer som gir dagslys inn og utsyn mellom byggene.

Glassgaten vil være en sentral forbindelsesvei i sykehuset, men også sted for ulike funksjoner som:

 • Resepsjon
 • Oppholdsrom
 • Møteplass for pasienter, pårørende og ansatte

3. Psykiatribyggene

Psykiatribyggene markert i grønt 

Psykiatribyggene markert i grønt

Psykiatribyggene består av tre bygg med uteareal mellom byggene. Bygg 1 og 2 vil bestå av tre etasjer, mens bygg 3 lengst ned mot vannet vil bestå av to etasjer. Per idag er følgende avdelinger planlagt i de ulike byggene. 


Psykiatribygg 1

1. etasje: 
 • Tverrfaglig rusbehandling
 • Akuttmottak
2. etasje: 
 • Akuttavdeling
 • Psykose
3. etasje: 
 • ​Akuttavdeling

Psykiatribygg 2 (midten)

1. etasje: Sikkerhet  
2. etasje: Psykose
3. etasje: Alder

Psykiatribygg 3

1. etasje: 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
2. etasje: 
 • Utredningsseksjon for unge (USU) 
 • Seksjon utviklingshemming og autisme (SUA)​

4. Poliklinikkbygg 1 

Poliklinikkbyggene består av to bygg med tre etasjer hver.

Poliklinikkbyggene markert i blått

Poliklinikkbygg 1

​Poliklinikkbygg 1
1. etasje: 

 • Ortopedi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Barn- og ungdom
 • Ergoterapi, fysioterapi, logoped og sosionom
 • Fysiskalsk medisin
2. etasje: 
 • Dialyse
 • Øye

3. etasje: 

 • Endoskopi 
 • Dagenhet
 • Gynekologi
 • Kirurgi
 • Øre-nese-hals​ 

5. Poliklinikkbygg 2 

Poliklinikkbygg 2

Poliklinikkbygg 2

Poliklinikkbygg 2

1. etasje: 

 • Stråleterapi
 • Onkologi/hematologi
2. etasje: 

 • Medisin 
 • Brystdiagnostisk senter
3. etasje: 

 • Føde
 • Nyfødt intensiv 

6. Behandlingsbygget

Behandlingsbygget markert i oransje 

Behandlingsbygget markert i oransje. Akuttmottaket ligger på kortsiden mot servicebygget

Behandlingsbygget​

1. etasje: 

 • Akuttmottak
 • Ultralyd
 • MR
 • CT
 • Poliklinisk prøvetakning
 • Røntgen
 • Intervensjon
 • Nukleærmedisin​
2. etasje: 
 • Laboratoriemedisin
 • Patologi
 • Sengevask
 • Sterilsentral
 • MTA
 • Apotekproduksjon
3. etasje: 
 • Intensiv
 • Sentraloperasjon
 • Postoperasjon
 • Dagkirurgi
 • ECT-rom

7. Akuttmottak​

Akuttmottaket er plassert i behandlingsbyggets kortside mot sør. Akuttmottaket er felles for alle pasienter. Det er lagt opp til enkel adkomst for ambulanser fra Drammen sentrum.  

8. ​Døgnområdene/sengepostene

Sengebygget markert i gult 

Sengebygget gulmarkert, med landingsplass for ambulansehelikopter på toppen (hvit sirkel)

Døgnområdene er fordelt i sengebygg, som er plassert ovenfor de medisinske poliklinikkene og behandlingsbygget, fra etasje 5. til etasje 8. Det er i hovedsak kun enerom med eget bad.

9. Landingsplassen for ambulansehelikopter ​

Landingsplassen for ambulansehelikopter er plassert på taket til sengebyggene, med direkteheis ned til akuttmottaket. 

10. Servicebygget 


Servicebygget markert i rødt 

Servicebygget markert i rødt

​Servicebygget ligger lengst mot sør. Det inneholder blant annet: ​​

 • Driftss​entral
 • Varemottak
 • Avfallsanlegg
 • Produksjonskjøkken

Fant du det du lette etter?