Sykehuset i tall

Fakta om nytt sykehus

Sykehuset blir lokalsykehus for ca. 200 000 innbyggere i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Det blir områdesykehus for hele Vestre Viken, for over en halv million innbyggere​.

Nytt sykehus vil bli arbeidsplass for over 4 000 ansatte.

Dimensjonerende rom

  • 378 døgnplasser somatikk
  • 167 døgnplasser psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • ​232 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
  • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • 7 føderom
  • 23 operasjonsstuer
  • 4 behandlingsrom for stråleterapi

Størrelse

  • Totalt 122.000 m² BTA med et netto funksjonsareal på 51.145 m²
  • Tilrettelagt for evt. fremtidig utbygging med 40 000 m²​
Fant du det du lette etter?