Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du henvende deg til oss per e-post: postmottak@vestreviken.no

Ved ønske om innsyn må du oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Arkiv for postjournaler

Arkiv over offentlig journal 2018 (fra og med 1. november)Arkiv over offentlig journal 2019

På nettsidene våre ligger det maksimalt to år med arkiverte dokumenter.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 12. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 12. juni 2019.pdfOffentlig journal 12. juni 2019.pdf
Offentlig journal 11. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 11. juni 2019.pdfOffentlig journal 11. juni 2019.pdf
Offentlig journal 07. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 07. juni 2019.pdfOffentlig journal 07. juni 2019.pdf
Offentlig journal 06. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 06. juni 2019.pdfOffentlig journal 06. juni 2019.pdf
Offentlig journal 05. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 05. juni 2019.pdfOffentlig journal 05. juni 2019.pdf
Offentlig journal 04. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 04. juni 2019.pdfOffentlig journal 04. juni 2019.pdf
Offentlig journal 03. juni 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 03. juni 2019.pdfOffentlig journal 03. juni 2019.pdf
Offentlig journal 31. mai 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 31. mai 2019.pdfOffentlig journal 31. mai 2019.pdf
Offentlig journal 29. mai 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 29. mai 2019.pdfOffentlig journal 29. mai 2019.pdf
Offentlig journal 28. mai 2019.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2019/Offentlig journal 28. mai 2019.pdfOffentlig journal 28. mai 2019.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.