Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

Arkiv for offentlig journal 2019

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til 12 måneder plus inneværende år.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 06. august 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 06. august 2020.pdfOffentlig journal 06. august 2020.pdfpdf211958
Offentlig journal 05. august 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 05. august 2020.pdfOffentlig journal 05. august 2020.pdfpdf211431
Offentlig journal 04. august 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 04. august 2020.pdfOffentlig journal 04. august 2020.pdfpdf223925
Offentlig journal 03. august 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 03. august 2020.pdfOffentlig journal 03. august 2020.pdfpdf202715
Offentlig journal 31. juli 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 31. juli 2020.pdfOffentlig journal 31. juli 2020.pdfpdf195034
Offentlig journal 30. juli 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 30. juli 2020.pdfOffentlig journal 30. juli 2020.pdfpdf196060
Offentlig journal 29. juli 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 29. juli 2020.pdfOffentlig journal 29. juli 2020.pdfpdf222403
Offentlig journal 28. juli 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 28. juli 2020.pdfOffentlig journal 28. juli 2020.pdfpdf184996
Offentlig journal 27. juli 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 27. juli 2020.pdfOffentlig journal 27. juli 2020.pdfpdf198650
Offentlig journal 24. juli 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 24. juli 2020.pdfOffentlig journal 24. juli 2020.pdfpdf175431

Fant du det du lette etter?