Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du henvende deg til oss per e-post: postmottak@vestreviken.no

Ved ønske om innsyn må du oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Arkiv for postjournaler

Postjournal 2018

Postjournal 2017

Postjournal 2016

Hvis du ønsker postjournaler fra 2015 eller tidligere, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no for å få dokumentene tilsendt på e-post. 

Siste postjournaler

Offentlig journal 16. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 16. februar 2018.pdfOffentlig journal 16. februar 2018.pdf
Offentlig journal 15. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 15. februar 2018.pdfOffentlig journal 15. februar 2018.pdf
Offentlig journal 14. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 14. februar 2018.pdfOffentlig journal 14. februar 2018.pdf
Offentlig journal 13. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 13. februar 2018.pdfOffentlig journal 13. februar 2018.pdf
Offentlig journal 12. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 12. februar 2018.pdfOffentlig journal 12. februar 2018.pdf
Offentlig journal 09. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 09. februar 2018.pdfOffentlig journal 09. februar 2018.pdf
Offentlig journal 08. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 08. februar 2018.pdfOffentlig journal 08. februar 2018.pdf
Offentlig journal 07. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 07. februar 2018.pdfOffentlig journal 07. februar 2018.pdf
Offentlig journal 06. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 06. februar 2018.pdfOffentlig journal 06. februar 2018.pdf
Offentlig journal 05. februar 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 05. februar 2018.pdfOffentlig journal 05. februar 2018.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.