Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.


På grunn av overgang til ny nettløsning vil alle postjournaler etter 13. september 2023 blir oppdatert så fort vi har mulighet.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til tre måneder pluss inneværende måned.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 08. september 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 08. september 2023.pdfOffentlig journal 08. september 2023.pdfpdf279014
Offentlig journal 06. september 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 06. september 2023.pdfOffentlig journal 06. september 2023.pdfpdf311491
Offentlig journal 04. september 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 04. september 2023.pdfOffentlig journal 04. september 2023.pdfpdf288921
Offentlig journal 01. september 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 01. september 2023.pdfOffentlig journal 01. september 2023.pdfpdf312914
Offentlig journal 31. september 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 31. september 2023.pdfOffentlig journal 31. september 2023.pdfpdf304269
Offentlig journal 30. august 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 30. august 2023.pdfOffentlig journal 30. august 2023.pdfpdf299921
Offentlig journal 29 august 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 29 august 2023.pdfOffentlig journal 29 august 2023.pdfpdf331292
Offentlig journal 28. august 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 28. august 2023.pdfOffentlig journal 28. august 2023.pdfpdf305296
Offentlig journal 25. august 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 25. august 2023.pdfOffentlig journal 25. august 2023.pdfpdf292394
Offentlig journal 24. august 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 24. august 2023.pdfOffentlig journal 24. august 2023.pdfpdf285124

Fant du det du lette etter?