Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

Arkiv for offentlig journal 2019

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til 12 måneder plus inneværende år.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 01. april 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 01. april 2020.pdfOffentlig journal 01. april 2020.pdfpdf274740
Offentlig journal 31. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 31. mars 2020.pdfOffentlig journal 31. mars 2020.pdfpdf316735
Offentlig journal 30. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 30. mars 2020.pdfOffentlig journal 30. mars 2020.pdfpdf232206
Offentlig journal 27. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 27. mars 2020.pdfOffentlig journal 27. mars 2020.pdfpdf276844
Offentlig journal 26. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 26. mars 2020.pdfOffentlig journal 26. mars 2020.pdfpdf319198
Offentlig journal 25. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 25. mars 2020.pdfOffentlig journal 25. mars 2020.pdfpdf314210
Offentlig journal 24. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 24. mars 2020.pdfOffentlig journal 24. mars 2020.pdfpdf378334
Offentlig journal 23. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 23. mars 2020.pdfOffentlig journal 23. mars 2020.pdfpdf320343
Offentlig journal 20. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 20. mars 2020.pdfOffentlig journal 20. mars 2020.pdfpdf279123
Offentlig journal 19. mars 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 19. mars 2020.pdfOffentlig journal 19. mars 2020.pdfpdf291077

Fant du det du lette etter?