Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

Arkiv for offentlig journal 2019

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til 12 måneder plus inneværende år.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 23. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 23. september 2020.pdfOffentlig journal 23. september 2020.pdfpdf248140
Offentlig journal 22. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 22. september 2020.pdfOffentlig journal 22. september 2020.pdfpdf255058
Offentlig journal 21. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 21. september 2020.pdfOffentlig journal 21. september 2020.pdfpdf261956
Offentlig journal 18. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 18. september 2020.pdfOffentlig journal 18. september 2020.pdfpdf248514
Offentlig journal 17. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 17. september 2020.pdfOffentlig journal 17. september 2020.pdfpdf259668
Offentlig journal 16. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 16. september 2020.pdfOffentlig journal 16. september 2020.pdfpdf244360
Offentlig journal 15. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 15. september 2020.pdfOffentlig journal 15. september 2020.pdfpdf234610
Offentlig journal 14. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 14. september 2020.pdfOffentlig journal 14. september 2020.pdfpdf260845
Offentlig journal 11. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 11. september 2020.pdfOffentlig journal 11. september 2020.pdfpdf248356
Offentlig journal 10. september 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 10. september 2020.pdfOffentlig journal 10. september 2020.pdfpdf238049

Fant du det du lette etter?