Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

Arkiv for offentlig journal 2019

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til 12 måneder plus inneværende år.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 17. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 17. januar 2020.pdfOffentlig journal 17. januar 2020.pdf
Offentlig journal 16. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 16. januar 2020.pdfOffentlig journal 16. januar 2020.pdf
Offentlig journal 15. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 15. januar 2020.pdfOffentlig journal 15. januar 2020.pdf
Offentlig journal 14. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 14. januar 2020.pdfOffentlig journal 14. januar 2020.pdf
Offentlig journal 13. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 13. januar 2020.pdfOffentlig journal 13. januar 2020.pdf
Offentlig journal 10. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 10. januar 2020.pdfOffentlig journal 10. januar 2020.pdf
Offentlig journal 09. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 09. januar 2020.pdfOffentlig journal 09. januar 2020.pdf
Offentlig journal 08. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 08. januar 2020.pdfOffentlig journal 08. januar 2020.pdf
Offentlig journal 07. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 07. januar 2020.pdfOffentlig journal 07. januar 2020.pdf
Offentlig journal 06. januar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 06. januar 2020.pdfOffentlig journal 06. januar 2020.pdf

Fant du det du lette etter?