Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til tre måneder pluss inneværende måned.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 16. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 16. juni 2021.pdfOffentlig journal 16. juni 2021.pdfpdf261464
Offentlig journal 15. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 15. juni 2021.pdfOffentlig journal 15. juni 2021.pdfpdf270473
Offentlig journal 14. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 14. juni 2021.pdfOffentlig journal 14. juni 2021.pdfpdf307915
Offentlig journal 11. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 11. juni 2021.pdfOffentlig journal 11. juni 2021.pdfpdf259706
Offentlig journal 10. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 10. juni 2021.pdfOffentlig journal 10. juni 2021.pdfpdf301540
Offentlig journal 09. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 09. juni 2021.pdfOffentlig journal 09. juni 2021.pdfpdf286035
Offentlig journal 08. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 08. juni 2021.pdfOffentlig journal 08. juni 2021.pdfpdf251362
Offentlig journal 07. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 07. juni 2021.pdfOffentlig journal 07. juni 2021.pdfpdf199552
Offentlig journal 04. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 04. juni 2021.pdfOffentlig journal 04. juni 2021.pdfpdf247765
Offentlig journal 03. juni 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 03. juni 2021.pdfOffentlig journal 03. juni 2021.pdfpdf252921

Fant du det du lette etter?