Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til tre måneder pluss inneværende måned.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 25. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 25. mai 2023.pdfOffentlig journal 25. mai 2023.pdfpdf362403
Offentlig journal 24. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 24. mai 2023.pdfOffentlig journal 24. mai 2023.pdfpdf316562
Offentlig journal 23. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 23. mai 2023.pdfOffentlig journal 23. mai 2023.pdfpdf294046
Offentlig journal 22. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 22. mai 2023.pdfOffentlig journal 22. mai 2023.pdfpdf295407
Offentlig journal 19. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 19. mai 2023.pdfOffentlig journal 19. mai 2023.pdfpdf280232
Offentlig journal 16.mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 16.mai 2023.pdfOffentlig journal 16.mai 2023.pdfpdf303677
Offentlig journal 15. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 15. mai 2023.pdfOffentlig journal 15. mai 2023.pdfpdf350704
Offentlig journal 12. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 12. mai 2023.pdfOffentlig journal 12. mai 2023.pdfpdf272459
Offentlig journal 11. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 11. mai 2023.pdfOffentlig journal 11. mai 2023.pdfpdf307050
Offentlig journal 10. mai 2023.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2023/Offentlig journal 10. mai 2023.pdfOffentlig journal 10. mai 2023.pdfpdf346805

Fant du det du lette etter?