Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du henvende deg til oss per e-post: postmottak@vestreviken.no

Ved ønske om innsyn må du oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal 23. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 23. mai 2017.pdfOffentlig journal 23. mai 2017.pdf
Offentlig journal 22. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 22. mai 2017.pdfOffentlig journal 22. mai 2017.pdf
Offentlig journal 19. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 19. mai 2017.pdfOffentlig journal 19. mai 2017.pdf
Offentlig journal 18. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 18. mai 2017.pdfOffentlig journal 18. mai 2017.pdf
Offentlig journal 16. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 16. mai 2017.pdfOffentlig journal 16. mai 2017.pdf
Offentlig journal 15. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 15. mai 2017.pdfOffentlig journal 15. mai 2017.pdf
Offentlig journal 12. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 12. mai 2017.pdfOffentlig journal 12. mai 2017.pdf
Offentlig journal 11. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 11. mai 2017.pdfOffentlig journal 11. mai 2017.pdf
Offentlig journal 10. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 10. mai 2017.pdfOffentlig journal 10. mai 2017.pdf
Offentlig journal 09. mai 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 09. mai 2017.pdfOffentlig journal 09. mai 2017.pdf

Årsarkiv for postjournaler

Postjournal 2017

Postjournal 2016

Postjournal 2015