Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du henvende deg til oss per e-post: postmottak@vestreviken.no

Ved ønske om innsyn må du oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Arkiv for postjournaler

Arkiv for offentlig journal er for tiden utilgjengelig grunnet vedlikehold.

Dersom du trenger innsyn i en journal må du kontakte dokumentsenteret på e-post: postmottak@vestreviken.no

Vi beklager ulemper dette måtte medføre!

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 00. oktober 2018.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2018/Offentlig journal 00. oktober 2018.pdfOffentlig journal 00. oktober 2018.pdf
Offentlig journal 00. oktober 2017.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2017/Offentlig journal 00. oktober 2017.pdfOffentlig journal 00. oktober 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.