Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

Arkiv for offentlig journal 2019

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til 12 måneder plus inneværende år.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 26. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 26. februar 2020.pdfOffentlig journal 26. februar 2020.pdfpdf262567
Offentlig journal 25. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 25. februar 2020.pdfOffentlig journal 25. februar 2020.pdfpdf267155
Offentlig journal 21. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 21. februar 2020.pdfOffentlig journal 21. februar 2020.pdfpdf279210
Offentlig journal 20. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 20. februar 2020.pdfOffentlig journal 20. februar 2020.pdfpdf255047
Offentlig journal 19. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 19. februar 2020.pdfOffentlig journal 19. februar 2020.pdfpdf270402
Offentlig journal 18. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 18. februar 2020.pdfOffentlig journal 18. februar 2020.pdfpdf290210
Offentlig journal 17. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 17. februar 2020.pdfOffentlig journal 17. februar 2020.pdfpdf248844
Offentlig journal 14. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 14. februar 2020.pdfOffentlig journal 14. februar 2020.pdfpdf284789
Offentlig journal 13. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 13. februar 2020.pdfOffentlig journal 13. februar 2020.pdfpdf272886
Offentlig journal 12. februar 2020.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2020/Offentlig journal 12. februar 2020.pdfOffentlig journal 12. februar 2020.pdfpdf243130

Fant du det du lette etter?