Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til tre måneder pluss inneværende måned.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 08. april 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 08. april 2021.pdfOffentlig journal 08. april 2021.pdfpdf272211
Offentlig journal 07. april 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 07. april 2021.pdfOffentlig journal 07. april 2021.pdfpdf272916
Offentlig journal 06. april 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 06. april 2021.pdfOffentlig journal 06. april 2021.pdfpdf244863
Offentlig journal 31. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 31. mars 2021.pdfOffentlig journal 31. mars 2021.pdfpdf223302
Offentlig journal 30. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 30. mars 2021.pdfOffentlig journal 30. mars 2021.pdfpdf223518
Offentlig journal 29. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 29. mars 2021.pdfOffentlig journal 29. mars 2021.pdfpdf292184
Offentlig journal 26. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 26. mars 2021.pdfOffentlig journal 26. mars 2021.pdfpdf341730
Offentlig journal 25. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 25. mars 2021.pdfOffentlig journal 25. mars 2021.pdfpdf273267
Offentlig journal 24. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 24. mars 2021.pdfOffentlig journal 24. mars 2021.pdfpdf396265
Offentlig journal 23. mars 2021.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2021/Offentlig journal 23. mars 2021.pdfOffentlig journal 23. mars 2021.pdfpdf259874

Fant du det du lette etter?