Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til tre måneder pluss inneværende måned.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 26. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 26. januar 2022.pdfOffentlig journal 26. januar 2022.pdfpdf254500
Offentlig journal 25. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 25. januar 2022.pdfOffentlig journal 25. januar 2022.pdfpdf220749
Offentlig journal 24. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 24. januar 2022.pdfOffentlig journal 24. januar 2022.pdfpdf281167
Offentlig journal 21. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 21. januar 2022.pdfOffentlig journal 21. januar 2022.pdfpdf251134
Offentlig journal 20. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 20. januar 2022.pdfOffentlig journal 20. januar 2022.pdfpdf285928
Offentlig journal 19. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 19. januar 2022.pdfOffentlig journal 19. januar 2022.pdfpdf252500
Offentlig journal 18. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 18. januar 2022.pdfOffentlig journal 18. januar 2022.pdfpdf252860
Offentlig journal 17. Januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 17. Januar 2022.pdfOffentlig journal 17. Januar 2022.pdfpdf265031
Offentlig journal 14. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 14. januar 2022.pdfOffentlig journal 14. januar 2022.pdfpdf256444
Offentlig journal 13. januar 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 13. januar 2022.pdfOffentlig journal 13. januar 2022.pdfpdf265270

Fant du det du lette etter?