Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Innsyn i dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokumenter, kan du sende en e-post til  innsyn@vestreviken.no

Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer. Disse opplysningene finner du i den aktuelle postjournalen.

Du får tilsendt dokumentet per e-post eller brev.

Hovedregel om offentlighet

Vestre Viken er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen er merket med teksten «Avskjermet».

Arkiv for postjournaler

På nettsidene våre ligger det kun arkiverte dokumenter for opp til tre måneder pluss inneværende måned.
Hvis du ønsker å få tilsendt eldre journaler kan du bestille det via: postmottak@vestreviken.no 

Søk i offentlig postjournal

Her kan du søke i de offentlige postjournalene

Siste postjournaler

Offentlig journal 28. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 28. september 2022.pdfOffentlig journal 28. september 2022.pdfpdf309542
Offentlig journal 27. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 27. september 2022.pdfOffentlig journal 27. september 2022.pdfpdf356359
Offentlig journal 26. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 26. september 2022.pdfOffentlig journal 26. september 2022.pdfpdf290030
Offentlig journal 23. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 23. september 2022.pdfOffentlig journal 23. september 2022.pdfpdf265987
Offentlig journal 22. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 22. september 2022.pdfOffentlig journal 22. september 2022.pdfpdf358244
Offentlig journal 20. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 20. september 2022.pdfOffentlig journal 20. september 2022.pdfpdf255958
Offentlig journal 19. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 19. september 2022.pdfOffentlig journal 19. september 2022.pdfpdf309299
Offentlig journal 16. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 16. september 2022.pdfOffentlig journal 16. september 2022.pdfpdf282715
Offentlig journal 15. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 15. september 2022.pdfOffentlig journal 15. september 2022.pdfpdf288186
Offentlig journal 14. september 2022.pdfhttps://vestreviken.no/Documents/Postjournal/2022/Offentlig journal 14. september 2022.pdfOffentlig journal 14. september 2022.pdfpdf303914

Fant du det du lette etter?