HELSENORGE

Søk i styredokumenter

Søk i alle styredokumenter fra 2015 til i dag

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken6685203.12.2020 13:17:2003.12.2020 13:17:20 Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 26.10.20, jfr. styresak 61/2020 Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{DE90717D-0386-48C6-844E-4263C8F7381C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styreinstruks for Vestre Viken 2018-20206704421.03.2018 18:50:2021.03.2018 18:50:20Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak Bortsett fra det som er særskilt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{2A6FB559-1C88-4B7E-93D7-8E7EBA303F1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for styret i Vestre Viken6712303.12.2020 13:15:3903.12.2020 13:15:39 Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 26.10.20, jfr. styresak 60/2020 Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C9812869-521C-4A05-851F-6E404F845515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Oppdrag og bestilling 2021 - Vestre Viken HF6737015.03.2021 12:41:3515.03.2021 12:41:35Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{3F4F7DBB-76D6-454C-B70A-FA72A791E878}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styreinstruks for Vestre Viken vedtatt 26 august 20096750124.06.2016 13:31:0424.06.2016 13:31:04STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{3607487D-58AB-44B5-81E5-50E92E8759F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Nytt sykehus Styrepapirer 250814 - sak 486758404.07.2017 11:46:5504.07.2017 11:46:55 Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7AC38039-4C44-40DF-8879-70CFD53798D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vestre Vikens årsrapport 20196776620.04.2020 08:54:4820.04.2020 08:54:48ÅRSRAPPORT 2019 Vestre Viken HF2 Innholdsfortegnelse Årsberetning og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5B78230D-A1DF-478D-8A74-EEE752630578}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vedtekter for Vestre Viken HF6823407.01.2021 10:27:0307.01.2021 10:27:03 Vedtekter for Vestre Viken HF, vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009 - side 1 av 5 Helseforetakets navn er Vestre Viken HF Vestre Viken HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A8A0AB4E-61B3-41D6-9C83-BAC11C456FA5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vestre Vikens årsrapport 20206847006.05.2021 09:09:2906.05.2021 09:09:29ÅRSRAPPORT 2020 Vestre Viken HF2 Innholdsfortegnelse Årsberetning og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 22 kommuner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{611DD65C-33F7-42BF-99A7-C4AE6D316FD6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for adm dir i VVHF 202221900127.04.2022 13:39:4927.04.2022 13:39:49Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 25.04.22, jfr Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter Styret er foretakets øverste ledelse og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{68445D39-B8C8-4709-B4DE-EB0E8214A70A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for styret i VVHF 202121901021.03.2022 08:59:1221.03.2022 08:59:12 Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 26.04.21, styresak 38/2021 Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{35BAAC48-7BE1-4B1A-9A4D-C791B75BE1A7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vestre Vikens årsrapport 202225170909.08.2023 10:49:1909.08.2023 10:49:19ÅRSRAPPORT 2022 Vestre Viken HF2 Innholdsfortegnelse Årsberetning og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 mennesker i 22 kommuner fordelt på 2 fylker STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{1EC371CC-FFEB-4226-9A20-203D0ADE20AD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vedtekter for Vestre Viken HF 16.02.2244911226.01.2022 12:59:0626.01.2022 12:59:06 Vedtekter for Vestre Viken HF, vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009 - side 1 av 4 Helseforetakets navn er Vestre Viken HF Vestre Viken HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{964CF8D3-D2B0-4235-B912-0617959CD565}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for styret i VVHF 202248095827.04.2022 13:42:4027.04.2022 13:42:40Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 25.04.22, styresak 42/2022 Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{9669B1E7-EF65-45B1-967F-610B1F3D2FD3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for styret i Vestre Viken HF 202353780020.03.2023 18:01:3120.03.2023 18:01:31Sist godkjent av styret i Vestre Viken HF 27.03.23, styresak 40/2023 Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8762CC5E-D6E5-4BFA-AAB2-B1ACA20E80A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for administrerende direktør 202353780120.03.2023 18:02:1220.03.2023 18:02:12Sist godkjent av styret i Vestre Viken HF 27.03.23, jfr Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter Styret er foretakets øverste ledelse og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{01A299B6-E47C-4658-AB36-D53EEC8B64A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Foreløpig møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 28 august 2023612705.09.2023 14:06:0605.09.2023 14:06:06Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Leder og nestleder av Brukerutvalget Rune Kløvtveit og Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett. Følgende fra STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20230https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5A6E7E47-3AB2-4E02-8E9E-AD8B311F6CA8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styredokumenter fra styremøte i Vestre Viken 30 mai 20226595225.05.2022 12:21:0525.05.2022 12:21:05Publikum og media som ønsker å være til stede i møtet, må melde fra om dette Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Hilde Enget Telefon: 48 16 66 24 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20220https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C93E3B7B-0EBA-41C4-B84F-F03C2E979897}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styredokumenter fra styremøte i Vestre Viken 12 desember 20227969606.12.2022 10:40:1806.12.2022 10:40:18Møtetype: Styremøte Møtedato: 12. desember 2022 Møtetid: kl. 12.00 – 16.00 (Styreseminar kl. 09.00 – 12.00) Møtested STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20220https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{BE2F2BA7-BF53-4F1B-8F2A-E38C33D64570}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styredokumenter fra styremøte i vestre Viken 26 september 20228030119.09.2022 13:39:0319.09.2022 13:39:03Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. september 2022 Møtetid: kl. 10.00 – 19.00 Møtested: Habilitetssenteret ved Drammen sykehus, Konggata 51 PROGRAM STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20220https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{DE77A67B-AD2F-4D1E-B380-C26F7BAF48D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

Fant du det du lette etter?