Søk i styredokumenter

Søk i alle styredokumenter fra 2015 til i dag

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken6685203.12.2020 13:17:2003.12.2020 13:17:20 Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 26.10.20, jfr. styresak 61/2020 Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{DE90717D-0386-48C6-844E-4263C8F7381C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styreinstruks for Vestre Viken 2018-20206704421.03.2018 18:50:2021.03.2018 18:50:20Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak Bortsett fra det som er særskilt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{2A6FB559-1C88-4B7E-93D7-8E7EBA303F1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Instruks for styret i Vestre Viken6712303.12.2020 13:15:3903.12.2020 13:15:39 Sist revidert av styret i Vestre Viken HF 26.10.20, jfr. styresak 60/2020 Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C9812869-521C-4A05-851F-6E404F845515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Oppdrag og bestilling 2021 - Vestre Viken HF6737015.03.2021 12:41:3515.03.2021 12:41:35Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{3F4F7DBB-76D6-454C-B70A-FA72A791E878}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Styreinstruks for Vestre Viken vedtatt 26 august 20096750124.06.2016 13:31:0424.06.2016 13:31:04STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{3607487D-58AB-44B5-81E5-50E92E8759F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Nytt sykehus Styrepapirer 250814 - sak 486758404.07.2017 11:46:5504.07.2017 11:46:55 Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7AC38039-4C44-40DF-8879-70CFD53798D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vestre Vikens årsrapport 20196776620.04.2020 08:54:4820.04.2020 08:54:48ÅRSRAPPORT 2019 Vestre Viken HF2 Innholdsfortegnelse Årsberetning og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5B78230D-A1DF-478D-8A74-EEE752630578}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vedtekter for Vestre Viken HF6823407.01.2021 10:27:0307.01.2021 10:27:03 Vedtekter for Vestre Viken HF, vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009 - side 1 av 5 Helseforetakets navn er Vestre Viken HF Vestre Viken HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A8A0AB4E-61B3-41D6-9C83-BAC11C456FA5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vestre Vikens årsrapport 20206847006.05.2021 09:09:2906.05.2021 09:09:29ÅRSRAPPORT 2020 Vestre Viken HF2 Innholdsfortegnelse Årsberetning og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 22 kommuner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{611DD65C-33F7-42BF-99A7-C4AE6D316FD6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 1 november 2018 13391920.12.2018 13:51:0920.12.2018 13:51:09Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{21DC5194-68C7-497C-B07B-AD3E64230238}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 17 desember 201813392409.01.2019 14:56:4609.01.2019 14:56:46Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8A6B4F14-268B-44B2-881A-0457A7E53807}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 18 april 201813393605.10.2018 11:05:2005.10.2018 11:05:20Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder - på telefon Geir Kåre Strømmen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A1CD8106-8B77-4359-AD0A-546B9A5C3248}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 19 mars 201813394209.05.2018 08:32:2009.05.2018 08:32:20Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder - forfall Geir Kåre Strømmen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8BC9935B-01D0-434F-97EC-31D7B7A57224}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 24 september 201813394521.12.2018 10:21:4921.12.2018 10:21:49Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder Geir Kåre Strømmen Styremedlem STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{74167322-EC34-482C-86DC-696CD7625D21}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 01 mars 201813404804.05.2018 15:02:4204.05.2018 15:02:42Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{3F3B7B99-CD3A-41D3-93C3-60D495EEED6D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 03 mai 201813404903.07.2018 12:22:1103.07.2018 12:22:11Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder Geir Kåre Strømmen Styremedlem STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{2A783CEC-119F-4A45-B648-83B9EE180139}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 07 juni 201813405103.07.2018 12:27:4503.07.2018 12:27:45Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder – på telefon Geir Kåre Strømmen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{0621B7C7-4AA4-4C25-A32F-0EB0E56B2CC9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 26 februar 201813455604.05.2018 14:59:5104.05.2018 14:59:51Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder Geir Kåre Strømmen Styremedlem STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{50D18629-4065-4CB0-82C9-2B9CA672998E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 27 juni 201813455902.10.2018 12:15:5702.10.2018 12:15:57Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Nestleder - forfall Geir Kåre Strømmen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C43DDE5E-C0E1-4ACA-A21A-25B02F92B626}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 29 januar 201813456131.07.2018 12:16:1731.07.2018 12:16:17Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20180https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{38662A89-746A-4808-BE6D-9A2024B70C25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

Fant du det du lette etter?