Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte i Vestre Viken helseforetak:

​Akademikerforbundet

Ingen tillitsvalgt for tiden.
Telefon:
Organisasjon: Akademikerforbundet
Sammenslutning: UNIO

Delta

Gry Lilleås Christoffersen
Telefon: 934 68 625
Organisasjon: Delta
Sammenslutning: YS

Den Norske Legeforening, OLF

Toril Anneli Kiuru Morken
Telefon: 908 39 299
Organisasjon: Den Norske Legeforening, OLF
Sammenslutning: Akademikerne

Den Norske Legeforening, YLF

Karoline Sunnarvik-Ween​
Telefon: 472 52 284​
Organisasjon: Den Norske Legeforening, YLF
Sammenslutning: Akademikerne

EL & IT Forbundet

Vidar Andersen
Telefon: 974 30 624
Organisasjon: EL & IT Forbundet
Sammenslutning: LO

Fagforbundet

Maria Josefsen Gundersen​
Telefon: 
Organisasjon: Fagforbundet
Sammenslutning: LO

Fellesorganisasjonen

Harald Baardseth
Telefon: 416 09 846
Organisasjon: Fellesorganisasjonen
Sammenslutning: LO

NITO

Nina Bjerke
Telefon: 995 45 471
Organisasjon: NITO
Sammenslutning: SAN

Norsk ergoterapeutforbund, NETF

Karina Brandseth
Telefon: 901 63 771
Organisasjon: Norsk ergoterapeutforbund
Sammenslutning: UNIO

Norsk fysioterapeutforbund

Geir Bye Gundersen
Telefon: 959 37 830
Organisasjon: Norsk fysioterapeutforbund
Sammenslutning: UNIO

Norsk jordmorforening

Anna Blikom
Telefon: 900 16 411
Organisasjon: Norsk jordmorforening
Sammenslutning: SAN

Norsk psykologforening

Joan Sigrun Nygard
Telefon: 41 66 62 60
Organisasjon: Norsk psykologforening
Sammenslutning: Akademikerne

Norsk  radiografforbund

Misbha Mughal
Telefon: 678 09 505
Organisasjon: Norsk radiografforbund
Sammenslutning: UNIO

Norsk sykepleierforbund

Tom Frost
Telefon: 957 68 690
Organisasjon: Norsk sykepleierforbund
Sammenslutning: UNIO

Samfunnsviterne

Nina Cecilie Bache
Telefon: 906 74 671
Organisasjon: Samfunnsviterne
Sammenslutning: Akademikerne

Foretakshovedverneombud

Bente Kristensen​
Telefon: 992 43 770

Fant du det du lette etter?