Parkering

Parkeringsplassene ved sykehusområdene følges opp av private og kommunale parkeringsselskap. HC-plasser og plasser for blodgivere er gratis, men krever gyldig oblat/lapp fra kommunen/sykehuset.

​Fri parkering

Fra 18. mars til 13. april 2020 har Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene.

Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

Parkering ved Bærum sykehus

Det er parkeringsplass med totalt 600 plasser ca. 300 meter fra sykehusets hovedinngang.

Det kan til tider være vanskelig å finne parkering ved sykehuset og det kan lønne seg å beregne god tid.

 Parkeringsplassene langs fasaden ved hovedinngangen er kun for rask av- og påstigning (max 15 min).

HC-plassene som også ligger like ved hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved Akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time.
 

Betaling

Prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Q-park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Bærum sykehus sine parkeringsområder finner du på Q-parks nettstedMer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Bærum kommunes nettsted

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Q-park. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Bærum sykehus har 10 plasser med ladestasjon for el-bil. Plassene for el-bil er ikke reserverte. Parkering for el-bil er også avgiftsbelagt.

HC-parkering

Parkering på HC-plass forutsetter gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

HC-plasser finner du på følgende steder:

  - Ved hovedinngangen til sykehuset
  - På parkeringsplass 16, før blodgiverplassene
  - På parkeringsplass 17, foran legevaktens inngang
  - Se kart over parkeringsplassene lenger opp på siden

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

Blodgivere har reserverte plasser. Se etter skilt «P Reservert Blodgivere Kun med P-bevis».

Blodgivere får tilsendt parkeringsbevis der de fyller inn aktuell dato.
Beviset skal legges synlig i bilens frontrute.

Parkering ved Drammen sykehus

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men kan til tider være vanskelig å finne ledig plass, så det kan lønne seg å beregne god tid hvis du har time på sykehuset.

Pass på at du parkerer på parkeringsområde for besøkende, ikke på ansattparkering.

Se kart over parkeringsområdene rundt Drammen sykehus her

Alternativ parkering

Det ligger et parkeringshus i Thamsgate 5 der det ofte er ledig kapasitet. Parkeringshuset ligger ca. 500 meter fra sykehuset.

Mer info om parkeringshuset finner du her

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 3–5 timer.
Se skiltingen der du parkerer.

Parkeringsplassene langs fasaden ved hovedinngangen er kun for rask av- og påstigning (max 15 min).

HC-plassene som også ligger like ved hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved Akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time.
 
Betaling

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Q-park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skilting på automatene.

Mer info om priser for parkering på Drammen sykehus sine parkeringsområder finner du på Q-parks nettstedMer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Drammen kommunes nettsted

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Q-park.
Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Drammen sykehus har tilgang til 6 plasser med ladestasjon for el-bil.

Alle ladbare motorvogner har tilgang til å benytte ladeplasser for el-bil.
Dette inkluderer også ladbar hybrid.

Plassene for el-bil er ikke reserverte.

På plassene for el-bil er det tilgang til å lade med vanlig støpsel alle steder.

Parkeringstiden er begrenset til 3–5 timer, som på normale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.

Det er ikke gratis parkering for el-biler på plasser for el-bil, eller på vanlige parkeringsplasser. Det finnes unntak for dette på kommunale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.
 

Handikapp-parkering

Det er flere plasser for HC-parkering ved Drammen sykehus.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

På baksiden av sykehuset er det reservert parkeringsplasser for blodgivere. Du finner disse like i nærheten av inngangen til Avdeling for bildediagnostikk (røntgen). Se etter egne skilt merket reservert.

Blodgivere får tilsendt parkeringsbevis der de fyller inn aktuell dato. Beviset skal legges synlig i bilens frontrute.

Parkering ved Kongsberg sykehus

Det er parkeringsmuligheter for besøkende ved hovedinngangen til sykehuset, samt foran Kongsberg distriktpsykiatrisk senter (KDPS) og på parkeringsplassen nedenfor legevakten.

Det er stort press på plassene, så det kan lønne seg å beregne god tid.

Alternativ parkering

Hvis du ikke finner ledig parkeringsplass ved sykehuset ligger det et parkeringshus ved Stortorvet kjøpesenter der det ofte er ledig kapasitet.

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 3–5 timer.
Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger i nærheten av hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort og kontanter.
Enkelte steder er det også mulig å betale med parkerings-app.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Q-park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Kongsberg sykehus sine parkeringsområder finner du på Q-parks nettstedMer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Kongsberg kommunes nettsted


Kontrollavgift (parkeringsbot)

Mottar du en bot du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Q-park, ikke sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Kongsberg sykehus har ikke tilgang til parkeringsplass med ladestasjon for el-bil og det er ikke gratis parkering for el-biler på de vanlige parkeringsplassene.
 

HC-parkering

Det er tre plasser merket for HC-parkering ved hovedinngangen og to ved Kongsberg distriktpsykiatriske senter (KDPS).

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

Langs med modulbrakken ved sykehuset er det reservert to parkeringsplasser for blodgivere. Plassene er merket med skilt.

Blodgivere oppgir bilnummer hos Servicetorget / Resepsjonen, eller registrerer seg i parkeringskiosken på laboratoriet for gratis parkering.

Parkering ved Ringerike sykehus

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Det kan lønne seg å

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 3–5 timer.
Se skilting.

Parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning (max 15 min).

Ved Akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Parkeringsplass for besøkende (P1 og P2) er avgiftsbelagt mandag–fredag mellom kl. 08:00 og kl. 16:00.

Parkering i P-hus (P1) er avgiftsbelagt mandag–fredag mellom kl. 09:00 og kl. 16:00.

På ”røde dager” i kalenderen utføres ikke parkeringskontroll på plass P1, P2, P3, P4 eller P6.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Q-park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Ringerike sykehus sine parkeringsområder finner du på Q-parks nettstedMer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Ringerike kommunes nettsted

   

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringstjenesten til parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Q-park, ikke sykehuset eller Vestre Viken HF. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Ringerike sykehus har tilgang til 6 plasser med ladestasjon for el-bil.

Alle ladbare motorvogner har tilgang til å benytte ladeplasser for el-bil på parkeringsplassene for besøkende. Dette inkluderer også ladbar hybrid.

På ansattplassene er det kun el-bil som kan lade.

Plassene for el-bil er ikke reserverte.

Det er ikke gratis parkering for el-biler på plasser for el-bil, eller på vanlige parkeringsplasser. Det finnes unntak for dette på kommunale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.
 

HC-parkering

Det er flere plasser for HC-parkering ved Ringerike sykehus.

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

Blodgivere som har registrert seg som giver hos sykehuset kan parkere på alle oppmerkede plasser.

Blodgivere oppgir bilnummer hos Servicetorget / Resepsjonen for gratis parkering.

Parkering ved Hallingdal Sjukestugu

Parkering for pasienter ved Hallingdal sjukestugu finner du utenfor hovedinngangen og utenfor inngangen til somatisk poliklinikk. Det er også mulighet for å parkere utenfor Avdeling for bildediagnostikk (Røntgen/CT) på baksiden av huset.

Alternativ parkering

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til Hallingdal sjukestugu. Både utenfor Ålingen kjøpesenter og på Sundrehall-plassen.
 

Parkeringstid

Utenfor hovedinngangen og ved somatisk poliklinikk kan du stå parkert så lenge du har behov for det. Området er reservert for pasienter frem til kl. 18:00 hver dag.
 

Betaling

Parkering ved Hallingdal sjukestugu er gratis for pasienter.
 

El-bil parkering

Det er ikke parkeringsplass med lademulighet for el-bil.

Handikapp-parkering

Det er to plasser merket for HC-parkering ved hovedinngangen.
Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

​Parkering ved Blakstad sykehus

Det er parkeringsmuligheter for besøkende ved bygg 4, 5, 6, 9, og 14–28. Følg skiltingen på stedet.

 
Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier. Se skiltingen der du parkerer.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort og kontanter.
Enkelte steder er det også mulig å betale med parkerings-app.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Q-park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Blakstad sykehus sine parkeringsområder finner du på Q-parks nettstedMer info om parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Asker kommunes nettsted

NB! Det er egne ordninger for ansatte.

    

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Parkering utenfor områder som er merket som parkeringsplass er forbudt og ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder døgnet rundt, hele året.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Q-park, ikke sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Det er ikke dedikert parkeringsplass for el-bil ved Blakstad sykehus.
 

Handikapp-parkering

HC-plasser finner du ved bygg 1 (se side 5 i kartet fra Q-park) .

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.


Fant du det du lette etter?