HELSENORGE

Innsyn i pasientjournal

Du kan lese utvalgte dokumenter fra din pasientjournal på nett. En pasientjournal inneholder dokumentasjon om utredningen og behandlingen du har fått, og du har rett til å se hva som står i den. Du har også rett til å vite hvem som har sett opplysningene journalen inneholder.

Slik gjør du:

For å kunne bruke denne tjenesten på nett, må du logge inn på helsenorge.no. Under området pasientjournal vil du finne utvalgte dokumenter fra journalen og kunne se hvem som har arbeidet med dem.

Foreldre til barn under 12 år kan nå bruke tjenester på helsenorge.no på barnas vegne. 
Les om hvordan du representerer andre/foreldreansvar

Merk at ikke alle journaldokumentene kan vises digitalt. Har du behov for å lese hele journalen må du be om utskrift på papir.

Hvis du vil ha pasientjournalen din på papir, kan du bruke dette skjemaet:
Be om utskrift av pasientjournal med elektronisk skjema

Hvis du vil se hvem som har arbeidet i pasientjournalen din, kan du be om utskrift av tilgangsloggen:
Be om utskrift av tilgangslogg med elektronisk skjema

Har du sett i pasientjournalen din og mener at noen av opplysningene ikke stemmer, kan du be om endring:
Be om endring i pasientjournal med elektronisk skjema

Har du spørsmål om oppslagene som er gjort i pasientjournalen din, kan du bruke dette skjemaet:

Stille spørsmål om oppslag i pasientjournal med elektronisk skjema

Les alt om pasientjournal på helsenorge.no

Ikke Helsenorge-bruker?

Hvis du ikke har en brukerprofil på helsenorge.no, eller trenger hjelp til å finne frem, kontakt Veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 .

Du kan også skrive ut følgende skjema som du fyller ut og sender oss i posten: 

Last ned skjema for anmodning om journalkopi

Når du har fylt ut skjemaet sender du det til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Hvis du har andre henvendelser om pasientjournal kan du sende det skriftlig til adressen over.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om kopi av journal har en behandlingstid på inntil fire uker.

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Les mer i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren. Finn din Statsforvalter på fylkesmannen.no.

Fant du det du lette etter?