Søkeresultat

 

 

Kurs og andre arrangementer30515006.12.2020 21:29:1606.12.2020 21:29:16Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{535AF94E-AC37-4FBC-BEE0-A85657D01CB7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Steder30515129.05.2021 13:53:5929.05.2021 13:53:59STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/avdelinger{7DEAEBBD-8D38-4E22-B916-F59839A10C77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Om oss30515317.11.2020 08:57:3317.11.2020 08:57:33Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner Fakta om Vestre Viken HF Organisasjonskart STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B1F3B232-1C9A-4759-B22D-85E445473BA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Helsefaglig30515410.09.2020 11:32:2710.09.2020 11:32:27Informasjon for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, forskere og deg som ønsker å ta videreutdanning For fastleger og andre henvisere Pasientforløp Mobil røntgen STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{65111B95-A6C7-4A20-838B-5B3B4DC700B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Jobb hos oss30577411.02.2021 12:42:4011.02.2021 12:42:40Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling Vi har mer enn 9 500 ansatte Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8CB62BDF-30B6-41E8-A6D8-C36339DB8F9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Rettigheter for pasienter30577528.07.2021 09:03:5528.07.2021 09:03:55Som pasient har du mange rettigheter Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{60A12813-75F7-4FDA-B4DC-83FE105A5DCD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Skoleprogrammet VIP30577615.09.2021 14:28:0215.09.2021 14:28:02VIP-programmet VIP-makkerskap Folkehelse og livsmestring i skolen Traumekurs for skoleansatte Empatisk kommunikasjon Kontakt oss Hefter Oppgaver Filmer Bøker, artikler og STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon/skoleprogrammet-vip{5CAC3080-9C67-4F98-BB2F-7CAAA54D473E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Innhold A til Å30577711.09.2016 21:46:5411.09.2016 21:46:54STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{81962E6B-9A2A-44FF-8DF7-F0D74C6C70EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Om nettstedet30577819.08.2020 09:56:3919.08.2020 09:56:39Om innhold og funksjonalitet på vestreviken.no Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har felles publiseringsløsning for sine nettsider STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FF9B8318-F22E-4B02-95B5-786EC2EE914D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969
Vestre Viken Hospital Trust30577923.06.2021 19:04:1623.06.2021 19:04:16Vestre Viken Hospital Trust is composed of the hospitals in the municipalities Bærum, Drammen, Kongsberg and Ringerike, as well as the local medical centre Hallingdal sjukestugu STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B4C7B3B1-74AD-432A-A254-6C71FCF1E183}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2969;162969

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

MUSE Follow-up protocol v2_clean versjon7101325.06.2020 16:17:2525.06.2020 16:17:25MUscle Side-Effects of atorvastatin in coronary patients (MUSE Protocol MUSE Follow-up Version no.2.0- 4-MAY-2020 Page 2 of 75 CONTACT DETAILS MD, PhD Elise Sverre (VV, Drammen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/seksjon-klinisk/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{6DCC7B19-39F9-43A3-BA2E-C75D4CD1BEF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
10 Styremøte-21-september-201543635018.09.2015 07:25:4418.09.2015 07:25:44Møtetype: Styremøte Møtedato: 21. september Møtetid: kl. 10.00 – 17.00 Møtested: Kongsberg sykehus PROGRAM Del 1 (DPS Kongsberg, biblioteket) Kl.10.00 – 11.30 Lier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20150https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{646FFEEA-0B0D-4265-ABAF-D150978C821E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Meldeskjema_for_forskningsstudier_kvalitetssikring_mm2175906.07.2017 13:48:3106.07.2017 13:48:31Meldeskjema for forskningsstudier, kvalitetssikring og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{0531DAFF-77C3-4F44-9E4F-1C5A68C1BE0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 20182176120.03.2019 12:15:5020.03.2019 12:15:50MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER 25 Vårt arbeid med etisk handel I 2017 fikk de fire regionale helseforetakene følgende styringskrav hensyn ut over det som er pålagt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{1DFBF7BB-DC78-4C41-9701-44FC96BBD2A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Utfyllbart skjema for fritak fra taushetsplikt i mediesaker2176328.08.2018 11:56:5328.08.2018 11:56:53 Utfylt skjema m/vedlegg, scannes inn i pasientens journal Alt helsepersonell i Vestre Viken HF er bundet av taushetsplikten jf De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FCCE2110-0AFE-41DE-9FA0-B89320B407E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Forenklet_meldeskjema_for_student_mastergradprosjekter_studier2185206.07.2017 13:53:1506.07.2017 13:53:15Forenklet meldeskjema for student/mastergradsprosjekter og andre studier som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktige i henhold til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{62DC433C-8018-498F-8B7E-083786BADDAA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi2186205.04.2018 11:18:3105.04.2018 11:18:31Kopi: Helen C Cuenoud; Oddvar Garaas Emne: Høringsuttalelse fra Flesberg kommunestyre - Vestre Viken- Utviklingsplan2035 og Rapport samling av bløtdelskirurgi STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B07AA013-C0A1-4C4A-AA32-7E8ADC1496F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Rekvisisjonsskjema Molekylærpatologi2189211.03.2020 14:30:3311.03.2020 14:30:33 Avdeling for klinisk patologi, Drammen sykehus Tlf. 32 80 36 18 Postadresse: Vestre Viken HF Postboks 800, 3004 Drammen VV-PAT-molpat-2020-03-11 Rekvisisjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{F69BCA48-3D70-44C3-9241-E0386DB5558C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Skjema - anmodning om journalkopi fra Vestre Viken2189622.08.2019 10:56:1222.08.2019 10:56:12Anmodning om innsyn og/eller kopi av pasientjournal Vestre Viken helseforetak sender som hovedregel journalnotater (legejournal) og epikriser (sammendrag fra innleggelser) fra STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{66AC1A84-28A8-48F0-A493-7AC16D17B2D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Skjema for hospitering ved ambulansetjenesten i Vestre Viken2191022.05.2020 12:51:2922.05.2020 12:51:29 Informasjon om søknad på hospitering i Vestre Vikens ambulansetjeneste Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering Vi ønsker å gi deg som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8ABC581E-C496-45CB-8BF0-8583CCD9FDB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Parkeringskart for Bærum sykehus2208116.08.2018 07:37:2516.08.2018 07:37:25Besøkende og pasienterAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningAnsatte med digital tillatelse via primære/hoved digital løsningBesøkende og pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B8EEA365-97B8-48E3-87EE-24F7F1A534B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Parkeringskart for Drammen sykehus2208216.08.2018 06:53:5316.08.2018 06:53:53Særskilt tillatelseAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for Vestre Viken HF Wergelandsgatevia primær/hoved digital løsningBesøkende og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7F5153ED-4D86-40A2-9E40-7897D84837E6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Parkeringskart for Kongsberg sykehus2208316.08.2018 06:55:3316.08.2018 06:55:33Besøkende og pasienter/ AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{91D6A7D1-41A3-47A2-9C28-9E74CEB7C66C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Parkeringskart for Ringerike sykehus2208416.08.2018 07:36:0316.08.2018 07:36:03Besøkende og pasienter / AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webP3P6STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C3EEDCB8-1014-49BB-A855-DBF1E5BFB9DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Høringsuttalelser_Utviklingsplan_2035_Vestre_Viken_HF2230705.04.2018 11:17:0005.04.2018 11:17:00Høringssvar fra Røyken kommune - Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF Det vises til høringsbrev «Høring Vestre Viken Utviklingsplan 2035» med vedlagt høringsdokument datert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{CBF1368B-4CB4-4164-95A8-9850E89E27B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Invitasjon BET-Ikkebraformeg_7.2.20202231307.02.2020 08:48:5407.02.2020 08:48:54Vi søker deg som har erfaringer fra hele eller deler av BET-programmet ved Blakstad eller Lier sykehus etter 2010, og opplevde at det ikke var bra for deg Vil du høre mer så ring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{70C9FACB-2812-4FBF-A42F-6D07C68110B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg2243205.04.2018 12:01:0005.04.2018 12:01:00Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A297F1FC-7923-4955-BDB1-4490B3DBABD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg_1904182243619.04.2018 06:14:1419.04.2018 06:14:14Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5ED698E0-7D6A-4991-824B-BF0FE6192B73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Organisasjonskart for Vestre Viken2245124.08.2021 14:31:0924.08.2021 14:31:09Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i Vestre Viken på nivå 1–4 Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet kun ledere som formelt har en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7EE81022-6B06-4C00-BF9A-600BE545EBB9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968
Parkeringkartfor Blakstad sykehus2245822.10.2018 10:49:5622.10.2018 10:49:56SkiltplanQ-Park asVETTREBlakstad Sykehus 2175Ansatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningBetalingsautomat Cale med inntasting av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5355E432-01CC-4B23-A8B6-B957D29EA629}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29682968

Fant du det du lette etter?