Søkeresultat

 

 

Personvern20901516.12.2021 11:02:1016.12.2021 11:02:10Vestre Viken samler inn og bruker personopplysninger Både som pasient, ansatt, besøkende eller om du på annen måte er i kontakt med sykehuset, har du rettigheter i forhold til STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{1FBE5F77-5583-48D8-81A2-D60BD5384F75}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Endringer i smittesporing og PCR-testing22405328.01.2022 15:03:4628.01.2022 15:03:46 endret regler for smittekarantene og isolasjon Følgende informasjon er for ansatte i Vestre Viken Som ansatt i Vestre Viken skal du registrere deg i Remin hvis du tester positiv STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{298EDC80-1EBF-4625-A6CC-1631CEFF3962}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Kurs og andre arrangementer30515006.12.2020 21:29:1606.12.2020 21:29:16Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{535AF94E-AC37-4FBC-BEE0-A85657D01CB7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Steder30515129.05.2021 13:53:5929.05.2021 13:53:59STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/avdelinger{7DEAEBBD-8D38-4E22-B916-F59839A10C77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Om oss30515323.11.2021 10:20:5523.11.2021 10:20:55Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner Fakta om Vestre Viken HF Organisasjonskart STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B1F3B232-1C9A-4759-B22D-85E445473BA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Helsefaglig30515426.11.2021 12:25:1726.11.2021 12:25:17Informasjon for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, forskere og deg som ønsker å ta videreutdanning For fastleger og andre henvisere Pasientforløp Mobil røntgen STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{65111B95-A6C7-4A20-838B-5B3B4DC700B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Jobb hos oss30577420.01.2022 13:35:0920.01.2022 13:35:09Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling Vi har mer enn 9 500 ansatte Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8CB62BDF-30B6-41E8-A6D8-C36339DB8F9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Rettigheter for pasienter30577516.12.2021 10:57:4416.12.2021 10:57:44Som pasient har du mange rettigheter Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{60A12813-75F7-4FDA-B4DC-83FE105A5DCD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Innhold A til Å30577711.09.2016 21:46:5411.09.2016 21:46:54STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{81962E6B-9A2A-44FF-8DF7-F0D74C6C70EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281
Om nettstedet30577819.08.2020 09:56:3919.08.2020 09:56:39Om innhold og funksjonalitet på vestreviken.no Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har felles publiseringsløsning for sine nettsider Du kan derfor være trygg på STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FF9B8318-F22E-4B02-95B5-786EC2EE914D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4281;164281

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

MUSE Follow-up protocol v2_clean versjon7101325.06.2020 16:17:2525.06.2020 16:17:25MUscle Side-Effects of atorvastatin in coronary patients (MUSE Protocol MUSE Follow-up Version no.2.0- 4-MAY-2020 Page 2 of 75 CONTACT DETAILS MD, PhD Elise Sverre (VV, Drammen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/seksjon-klinisk/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{6DCC7B19-39F9-43A3-BA2E-C75D4CD1BEF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
10 Styremøte-21-september-201543635018.09.2015 07:25:4418.09.2015 07:25:44Møtetype: Styremøte Møtedato: 21. september Møtetid: kl. 10.00 – 17.00 Møtested: Kongsberg sykehus PROGRAM Del 1 (DPS Kongsberg, biblioteket) Kl.10.00 – 11.30 Lier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20150https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{646FFEEA-0B0D-4265-ABAF-D150978C821E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 20182176120.03.2019 12:15:5020.03.2019 12:15:50MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER 25 Vårt arbeid med etisk handel I 2017 fikk de fire regionale helseforetakene følgende styringskrav hensyn ut over det som er pålagt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{1DFBF7BB-DC78-4C41-9701-44FC96BBD2A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Utfyllbart skjema for fritak fra taushetsplikt i mediesaker2176328.08.2018 11:56:5328.08.2018 11:56:53 Utfylt skjema m/vedlegg, scannes inn i pasientens journal Alt helsepersonell i Vestre Viken HF er bundet av taushetsplikten jf De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FCCE2110-0AFE-41DE-9FA0-B89320B407E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi2186205.04.2018 11:18:3105.04.2018 11:18:31Kopi: Helen C Cuenoud; Oddvar Garaas Emne: Høringsuttalelse fra Flesberg kommunestyre - Vestre Viken- Utviklingsplan2035 og Rapport samling av bløtdelskirurgi STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B07AA013-C0A1-4C4A-AA32-7E8ADC1496F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Rekvisisjonsskjema Molekylærpatologi2189211.03.2020 14:30:3311.03.2020 14:30:33 Avdeling for klinisk patologi, Drammen sykehus Tlf. 32 80 36 18 Postadresse: Vestre Viken HF Postboks 800, 3004 Drammen VV-PAT-molpat-2020-03-11 Rekvisisjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{F69BCA48-3D70-44C3-9241-E0386DB5558C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Skjema - anmodning om journalkopi fra Vestre Viken2189622.08.2019 10:56:1222.08.2019 10:56:12Anmodning om innsyn og/eller kopi av pasientjournal Vestre Viken helseforetak sender som hovedregel journalnotater (legejournal) og epikriser (sammendrag fra innleggelser) fra STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{66AC1A84-28A8-48F0-A493-7AC16D17B2D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Skjema for hospitering ved ambulansetjenesten i Vestre Viken2191022.05.2020 12:51:2922.05.2020 12:51:29 Informasjon om søknad på hospitering i Vestre Vikens ambulansetjeneste Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering Vi ønsker å gi deg som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8ABC581E-C496-45CB-8BF0-8583CCD9FDB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Parkeringskart for Bærum sykehus2208116.08.2018 07:37:2516.08.2018 07:37:25Besøkende og pasienterAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningAnsatte med digital tillatelse via primære/hoved digital løsningBesøkende og pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B8EEA365-97B8-48E3-87EE-24F7F1A534B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Parkeringskart for Drammen sykehus2208216.08.2018 06:53:5316.08.2018 06:53:53Særskilt tillatelseAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for Vestre Viken HF Wergelandsgatevia primær/hoved digital løsningBesøkende og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7F5153ED-4D86-40A2-9E40-7897D84837E6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Parkeringskart for Kongsberg sykehus2208316.08.2018 06:55:3316.08.2018 06:55:33Besøkende og pasienter/ AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{91D6A7D1-41A3-47A2-9C28-9E74CEB7C66C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Parkeringskart for Ringerike sykehus2208416.08.2018 07:36:0316.08.2018 07:36:03Besøkende og pasienter / AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webP3P6STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C3EEDCB8-1014-49BB-A855-DBF1E5BFB9DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Høringsuttalelser_Utviklingsplan_2035_Vestre_Viken_HF2230705.04.2018 11:17:0005.04.2018 11:17:00Høringssvar fra Røyken kommune - Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF Det vises til høringsbrev «Høring Vestre Viken Utviklingsplan 2035» med vedlagt høringsdokument datert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{CBF1368B-4CB4-4164-95A8-9850E89E27B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Invitasjon BET-Ikkebraformeg_7.2.20202231307.02.2020 08:48:5407.02.2020 08:48:54Vi søker deg som har erfaringer fra hele eller deler av BET-programmet ved Blakstad eller Lier sykehus etter 2010, og opplevde at det ikke var bra for deg Vil du høre mer så ring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{70C9FACB-2812-4FBF-A42F-6D07C68110B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg2243205.04.2018 12:01:0005.04.2018 12:01:00Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A297F1FC-7923-4955-BDB1-4490B3DBABD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg_1904182243619.04.2018 06:14:1419.04.2018 06:14:14Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5ED698E0-7D6A-4991-824B-BF0FE6192B73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Organisasjonskart for Vestre Viken2245102.12.2021 11:05:0602.12.2021 11:05:06Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i Vestre Viken på nivå 1–4 Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet kun ledere som formelt har en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7EE81022-6B06-4C00-BF9A-600BE545EBB9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Parkeringkartfor Blakstad sykehus2245817.01.2022 10:55:2017.01.2022 10:55:20Q-Park as VETTRE Blakstad Sykehus 2175Ansatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningBetalingsautomat Cale med inntasting av registreringsnummer1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5355E432-01CC-4B23-A8B6-B957D29EA629}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Årsmelding for ungdomsrådet i Vestre Viken 3628828.03.2019 12:22:0828.03.2019 12:22:08Ungdomsrådet er en gruppe ungdom i alderen 12-25 år som skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved helseforetaket – på ungdoms premisser og som skal fremme STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{D2EDCBD3-589A-4512-9FC2-3D3B76B73AA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280
Årsmelding 20203711725.03.2021 09:58:0325.03.2021 09:58:03Ungdomsrådet er en gruppe med ungdommer i alderen 12-25 år som bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved helseforetaket – på ungdoms premisser Hva har vi gjort i 2020 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{27387B0D-5DC0-4BB0-950F-51C825B68187}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42804280

Fant du det du lette etter?