Søkeresultat

 

 

Redaktørportal8076208.07.2022 17:35:2908.07.2022 17:35:29STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{CC806CEF-3D2C-4536-9C9A-2E01AC696489}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Om nettstedet8079508.07.2022 18:52:2708.07.2022 18:52:27Om innhold og funksjonalitet på vestreviken.no Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har felles publiseringsløsning for sine nettsider Du kan derfor være trygg på STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FF9B8318-F22E-4B02-95B5-786EC2EE914D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Informasjon om støyende arbeider på byggeplassen i sommer55428925.06.2021 13:39:5825.06.2021 13:39:58juni til og med mandag 9. august 2021 skal det utføres arbeider i forbindelse med bygging av ny veikulvert til Brakerøya og nytt sykehus i Drammen På grunn av begrenset tid for STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{0BF39121-3109-4F50-880D-4601F07B5B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Samarbeidsutvalg for leger55429025.04.2022 08:20:4125.04.2022 08:20:41Samarbeidsutvalg for leger i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike er opprettet etter mandat fra Lokalt samarbeidsutvalg (LSU Bærum: MSU (Medisinsk samarbeidsutvalg) Drammen: RMU STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{AD63B1F5-4821-4FCD-B6AB-EA037D2FE215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Samarbeidsutvalg for leger i Drammen55429111.04.2022 07:52:0111.04.2022 07:52:01Samarbeidsutvalg for leger i Drammen består av fire sykehusleger, to kommuneoverleger, to fastleger, en sykehjemslege, en legevaktslege og en lege fra PKO STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{276B88E9-E886-4D43-8D0D-9D98A2223B8A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Nyttige nettsteder og telefonnummer for pårørende55429218.05.2022 07:10:4718.05.2022 07:10:47Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{48A23629-9D00-4005-9C30-75D3B32FDD07}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
For deg som er pårørende55429320.06.2022 05:21:1420.06.2022 05:21:14Det kan være svært krevende å være pårørende når noen du er glad i får en psykisk lidelse eller en ruslidelse Ofte vil en slik situasjon innebære store belastninger for deg og din STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{80A8873A-2070-4E2D-9169-1E9AB9357249}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Kurs og andre arrangementer55438706.12.2020 21:29:1606.12.2020 21:29:16Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{535AF94E-AC37-4FBC-BEE0-A85657D01CB7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Steder55438829.05.2021 13:53:5929.05.2021 13:53:59STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/avdelinger{7DEAEBBD-8D38-4E22-B916-F59839A10C77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623
Om oss55439003.05.2022 08:48:1903.05.2022 08:48:19Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner Fakta om Vestre Viken HF Organisasjonskart STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B1F3B232-1C9A-4759-B22D-85E445473BA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4623;164623

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

MUSE Follow-up protocol v2_clean versjon7101325.06.2020 16:17:2525.06.2020 16:17:25MUscle Side-Effects of atorvastatin in coronary patients (MUSE Protocol MUSE Follow-up Version no.2.0- 4-MAY-2020 Page 2 of 75 CONTACT DETAILS MD, PhD Elise Sverre (VV, Drammen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/seksjon-klinisk/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{6DCC7B19-39F9-43A3-BA2E-C75D4CD1BEF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
10 Styremøte-21-september-201543635018.09.2015 07:25:4418.09.2015 07:25:44Møtetype: Styremøte Møtedato: 21. september Møtetid: kl. 10.00 – 17.00 Møtested: Kongsberg sykehus PROGRAM Del 1 (DPS Kongsberg, biblioteket) Kl.10.00 – 11.30 Lier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20150https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{646FFEEA-0B0D-4265-ABAF-D150978C821E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 20182176120.03.2019 12:15:5020.03.2019 12:15:50MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER 25 Vårt arbeid med etisk handel I 2017 fikk de fire regionale helseforetakene følgende styringskrav hensyn ut over det som er STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{1DFBF7BB-DC78-4C41-9701-44FC96BBD2A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Utfyllbart skjema for fritak fra taushetsplikt i mediesaker2176328.08.2018 11:56:5328.08.2018 11:56:53 Utfylt skjema m/vedlegg, scannes inn i pasientens journal Alt helsepersonell i Vestre Viken HF er bundet av taushetsplikten jf De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FCCE2110-0AFE-41DE-9FA0-B89320B407E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi2186205.04.2018 11:18:3105.04.2018 11:18:31Kopi: Helen C Cuenoud; Oddvar Garaas Emne: Høringsuttalelse fra Flesberg kommunestyre - Vestre Viken- Utviklingsplan2035 og Rapport samling av bløtdelskirurgi STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B07AA013-C0A1-4C4A-AA32-7E8ADC1496F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Rekvisisjonsskjema Molekylærpatologi2189229.04.2022 12:31:1129.04.2022 12:31:11 Avdeling for klinisk patologi, Drammen sykehus Molekylærpatologi Tlf. 32 80 36 18 Postadresse: Vestre Viken HF Postboks 800, 3004 Drammen VV-PAT-molpat-2022-04-29 Til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{F69BCA48-3D70-44C3-9241-E0386DB5558C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Skjema - anmodning om journalkopi fra Vestre Viken2189622.08.2019 10:56:1222.08.2019 10:56:12Anmodning om innsyn og/eller kopi av pasientjournal Vestre Viken helseforetak sender som hovedregel journalnotater (legejournal) og epikriser (sammendrag fra innleggelser) fra STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{66AC1A84-28A8-48F0-A493-7AC16D17B2D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Skjema for hospitering ved ambulansetjenesten i Vestre Viken2191022.05.2020 12:51:2922.05.2020 12:51:29 Informasjon om søknad på hospitering i Vestre Vikens ambulansetjeneste Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering Vi ønsker å gi deg som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8ABC581E-C496-45CB-8BF0-8583CCD9FDB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Parkeringskart for Bærum sykehus2208116.08.2018 07:37:2516.08.2018 07:37:25Besøkende og pasienterAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningAnsatte med digital tillatelse via primære/hoved digital løsningBesøkende og pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B8EEA365-97B8-48E3-87EE-24F7F1A534B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Parkeringskart for Drammen sykehus2208216.08.2018 06:53:5316.08.2018 06:53:53Særskilt tillatelseAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for Vestre Viken HF Wergelandsgatevia primær/hoved digital løsningBesøkende og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7F5153ED-4D86-40A2-9E40-7897D84837E6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Parkeringskart for Kongsberg sykehus2208316.08.2018 06:55:3316.08.2018 06:55:33Besøkende og pasienter/ AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{91D6A7D1-41A3-47A2-9C28-9E74CEB7C66C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Parkeringskart for Ringerike sykehus2208416.08.2018 07:36:0316.08.2018 07:36:03Besøkende og pasienter / AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webP3P6STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C3EEDCB8-1014-49BB-A855-DBF1E5BFB9DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Høringsuttalelser_Utviklingsplan_2035_Vestre_Viken_HF2230705.04.2018 11:17:0005.04.2018 11:17:00Høringssvar fra Røyken kommune - Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF Det vises til høringsbrev «Høring Vestre Viken Utviklingsplan 2035» med vedlagt høringsdokument datert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{CBF1368B-4CB4-4164-95A8-9850E89E27B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Invitasjon BET-Ikkebraformeg_7.2.20202231307.02.2020 08:48:5407.02.2020 08:48:54Vi søker deg som har erfaringer fra hele eller deler av BET-programmet ved Blakstad eller Lier sykehus etter 2010, og opplevde at det ikke var bra for deg Vil du høre mer så ring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{70C9FACB-2812-4FBF-A42F-6D07C68110B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg2243205.04.2018 12:01:0005.04.2018 12:01:00Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A297F1FC-7923-4955-BDB1-4490B3DBABD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg_1904182243619.04.2018 06:14:1419.04.2018 06:14:14Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5ED698E0-7D6A-4991-824B-BF0FE6192B73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Parkeringkartfor Blakstad sykehus2245817.01.2022 10:55:2017.01.2022 10:55:20Q-Park as VETTRE Blakstad Sykehus 2175Ansatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningBetalingsautomat Cale med inntasting av registreringsnummer1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{5355E432-01CC-4B23-A8B6-B957D29EA629}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Årsmelding for ungdomsrådet i Vestre Viken 3628828.03.2019 12:22:0828.03.2019 12:22:08Ungdomsrådet er en gruppe ungdom i alderen 12-25 år som skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved helseforetaket – på ungdoms premisser og som skal fremme STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{D2EDCBD3-589A-4512-9FC2-3D3B76B73AA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Årsmelding 20203711725.03.2021 09:58:0325.03.2021 09:58:03Ungdomsrådet er en gruppe med ungdommer i alderen 12-25 år som bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved helseforetaket – på ungdoms premisser Hva har vi gjort i 2020 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{27387B0D-5DC0-4BB0-950F-51C825B68187}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622
Protokoll BU 25. januar10160326.04.2022 21:45:5626.04.2022 21:45:56Fra Brukerutvalget: Elisabeth Schwencke, Grethe Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune Kløvtveit, Gudrun Breistøl, David C. Hemmingsen, Jan Helge Tuv, Cecilie Braathen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{46D4C171-DB94-4FCA-AB70-5A20AD31B6A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46224622

Fant du det du lette etter?