Søkeresultat

 

 

Felles kompetansemål8034729.11.2022 08:09:4129.11.2022 08:09:41I 2017 kom det en ny forskrift for spesialistutdanning for leger (LIS En av de store endringene var det ble innført felles kompetansemål for legene, i alle ledd av spesialiseringen STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{50C0C032-C8D1-4E22-95E0-319823A91B4C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Kurs og andre arrangementer21256906.12.2020 21:29:1606.12.2020 21:29:16Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{535AF94E-AC37-4FBC-BEE0-A85657D01CB7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Steder21257029.05.2021 13:53:5929.05.2021 13:53:59STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/avdelinger{7DEAEBBD-8D38-4E22-B916-F59839A10C77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Om oss21257516.11.2022 09:39:5516.11.2022 09:39:55Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner Fakta om Vestre Viken HF Organisasjonskart STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B1F3B232-1C9A-4759-B22D-85E445473BA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Helsefaglig21258626.11.2021 12:25:1726.11.2021 12:25:17Informasjon for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, forskere og deg som ønsker å ta videreutdanning For fastleger og andre henvisere Pasientforløp Mobil røntgen STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{65111B95-A6C7-4A20-838B-5B3B4DC700B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Jobb hos oss21258720.01.2022 13:35:0920.01.2022 13:35:09Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling Vi har mer enn 9 500 ansatte Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8CB62BDF-30B6-41E8-A6D8-C36339DB8F9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Rettigheter for pasienter21259616.12.2021 10:57:4416.12.2021 10:57:44Som pasient har du mange rettigheter Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{60A12813-75F7-4FDA-B4DC-83FE105A5DCD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
VIP Psykisk helse i skolen21259714.11.2022 11:45:4814.11.2022 11:45:48VIP Psykisk helse i skolen har gjennom 22 års arbeid med psykisk helse i skolen utviklet seg til å bli en tjeneste med flere ulike tiltak Sammen utgjør våre tilbud en bred STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon/skoleprogrammet-vip{5CAC3080-9C67-4F98-BB2F-7CAAA54D473E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Innhold A til Å21260311.09.2016 21:46:5411.09.2016 21:46:54STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{81962E6B-9A2A-44FF-8DF7-F0D74C6C70EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797
Om nettstedet21260408.07.2022 18:52:2708.07.2022 18:52:27Om innhold og funksjonalitet på vestreviken.no Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har felles publiseringsløsning for sine nettsider Du kan derfor være trygg på STS_ListItem_8500https://vestreviken.nohtmlFalseaspxhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FF9B8318-F22E-4B02-95B5-786EC2EE914D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4797;164797

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

MUSE Follow-up protocol v2_clean versjon7101325.06.2020 16:17:2525.06.2020 16:17:25MUscle Side-Effects of atorvastatin in coronary patients (MUSE Protocol MUSE Follow-up Version no.2.0- 4-MAY-2020 Page 2 of 75 CONTACT DETAILS MD, PhD Elise Sverre (VV, Drammen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/seksjon-klinisk/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{6DCC7B19-39F9-43A3-BA2E-C75D4CD1BEF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
10 Styremøte-21-september-201543635018.09.2015 07:25:4418.09.2015 07:25:44Møtetype: Styremøte Møtedato: 21. september Møtetid: kl. 10.00 – 17.00 Møtested: Kongsberg sykehus PROGRAM Del 1 (DPS Kongsberg, biblioteket) Kl.10.00 – 11.30 Lier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styremøter 20150https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{646FFEEA-0B0D-4265-ABAF-D150978C821E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Blakstad Sykehus besøkende parkeringskartNY833830.08.2022 08:19:5430.08.2022 08:19:54Parkerings kart for besøkende – Blakstad Sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{01482980-E7AE-4F9F-A48C-35339AF8963B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Bærum Sykehus besøkende parkeringskartNY833930.08.2022 08:20:4330.08.2022 08:20:43Parkerings kart for besøkende – Bærum Sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{46FA7910-9E3C-4822-8967-D206E272A4E3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Drammen Sykehus besøkende parkeringskartNY834130.08.2022 08:21:0530.08.2022 08:21:05Parkerings kart for besøkende – Drammen Sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{19786172-E2C8-45B0-AAA6-F44BA9F0F118}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Kongsberg sykehus besøkende parkeringskartNY834230.08.2022 08:21:3430.08.2022 08:21:34Parkerings kart for besøkende – Kongsberg Sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{CFFA77BB-6D61-4224-A827-E464B87C2E63}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Ringerike Sykehus besøkende parkeringskartNY834330.08.2022 08:21:5830.08.2022 08:21:58Parkerings kart for besøkende – Ringerike Sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{0AA7DF70-027D-4486-ABEA-976E3D9F5B08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 20182176120.03.2019 12:15:5020.03.2019 12:15:50MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER 25 Vårt arbeid med etisk handel I 2017 fikk de fire regionale helseforetakene følgende styringskrav hensyn ut over det som er STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{1DFBF7BB-DC78-4C41-9701-44FC96BBD2A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Utfyllbart skjema for fritak fra taushetsplikt i mediesaker2176328.08.2018 11:56:5328.08.2018 11:56:53 Utfylt skjema m/vedlegg, scannes inn i pasientens journal Alt helsepersonell i Vestre Viken HF er bundet av taushetsplikten jf De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{FCCE2110-0AFE-41DE-9FA0-B89320B407E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi2186205.04.2018 11:18:3105.04.2018 11:18:31Kopi: Helen C Cuenoud; Oddvar Garaas Emne: Høringsuttalelse fra Flesberg kommunestyre - Vestre Viken- Utviklingsplan2035 og Rapport samling av bløtdelskirurgi STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B07AA013-C0A1-4C4A-AA32-7E8ADC1496F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Rekvisisjonsskjema Molekylærpatologi2189229.04.2022 12:31:1129.04.2022 12:31:11 Avdeling for klinisk patologi, Drammen sykehus Molekylærpatologi Tlf. 32 80 36 18 Postadresse: Vestre Viken HF Postboks 800, 3004 Drammen VV-PAT-molpat-2022-04-29 Til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{F69BCA48-3D70-44C3-9241-E0386DB5558C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Skjema - anmodning om journalkopi fra Vestre Viken2189622.08.2019 10:56:1222.08.2019 10:56:12Anmodning om innsyn og/eller kopi av pasientjournal Vestre Viken helseforetak sender som hovedregel journalnotater (legejournal) og epikriser (sammendrag fra innleggelser) fra STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{66AC1A84-28A8-48F0-A493-7AC16D17B2D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Skjema for hospitering ved ambulansetjenesten i Vestre Viken2191022.05.2020 12:51:2922.05.2020 12:51:29 Informasjon om søknad på hospitering i Vestre Vikens ambulansetjeneste Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering Vi ønsker å gi deg som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{8ABC581E-C496-45CB-8BF0-8583CCD9FDB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Parkeringskart for Bærum sykehus2208116.08.2018 07:37:2516.08.2018 07:37:25Besøkende og pasienterAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningAnsatte med digital tillatelse via primære/hoved digital løsningBesøkende og pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{B8EEA365-97B8-48E3-87EE-24F7F1A534B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Parkeringskart for Drammen sykehus2208216.08.2018 06:53:5316.08.2018 06:53:53Særskilt tillatelseAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for Vestre Viken HF Wergelandsgatevia primær/hoved digital løsningBesøkende og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{7F5153ED-4D86-40A2-9E40-7897D84837E6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Parkeringskart for Kongsberg sykehus2208316.08.2018 06:55:3316.08.2018 06:55:33Besøkende og pasienter/ AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{91D6A7D1-41A3-47A2-9C28-9E74CEB7C66C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Parkeringskart for Ringerike sykehus2208416.08.2018 07:36:0316.08.2018 07:36:03Besøkende og pasienter / AutomatAnsatte med digital tillatelse via primær/hoved digital løsningReserverte plasser for ansatte med digital tillatelse via gårdeier webP3P6STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{C3EEDCB8-1014-49BB-A855-DBF1E5BFB9DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Høringsuttalelser_Utviklingsplan_2035_Vestre_Viken_HF2230705.04.2018 11:17:0005.04.2018 11:17:00Høringssvar fra Røyken kommune - Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF Det vises til høringsbrev «Høring Vestre Viken Utviklingsplan 2035» med vedlagt høringsdokument datert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{CBF1368B-4CB4-4164-95A8-9850E89E27B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Invitasjon BET-Ikkebraformeg_7.2.20202231307.02.2020 08:48:5407.02.2020 08:48:54Vi søker deg som har erfaringer fra hele eller deler av BET-programmet ved Blakstad eller Lier sykehus etter 2010, og opplevde at det ikke var bra for deg Vil du høre mer så ring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{70C9FACB-2812-4FBF-A42F-6D07C68110B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796
Høringsuttalelser_Akuttkirurgi_Kongsberg2243205.04.2018 12:01:0005.04.2018 12:01:00Øvre Eiker kommunes svar på høring om Vestre Viken HFs utviklingsplan 2035 Øvre Eiker kommune har behandlet utviklingsplanen for Vestre Viken HF 2035 er et stort dokument som i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vestreviken.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://vestreviken.nopdfFalsepdfhttp://default-vestreviken.hn.nhn.no{A297F1FC-7923-4955-BDB1-4490B3DBABD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47964796

Fant du det du lette etter?