Strømsø i Drammen

Grønland 32

Foretaksledelsen, administrasjonen og en rekke stabsfunksjoner i Vestre Viken holder til i Grønlandsgate 32 i Drammen.

 

Eksempler på stabsfunksjoner er Forskningsenheten, Helse, miljø og sikkerhet (HMS), IKT og arkitektur, Informasjonssikkerhet, Personvernombud, Foretaksjurist, Økonomi, Innkjøpsavdelingen, Controllere, Kvalitetsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, HR-avdelingen, Organisasjonsutvikling (OU), Personvernombud, Utdanningsavdelingen, Analyseavdelingen, Dokumentsenteret, Klinikk for intern service (KIS) og ledelsen for Prehospitale tjenester (PHT).

Fant du det du lette etter?