Strømsø i Drammen

Grønland 32, Drammen

Vestre Vikens administrasjon og sentrale staber holder til i Grønland 32. Dette er:

Stab Kompetanse

Stab Teknologi
Stab Økonomi
Stab Medisin og Helsefag
Stab Kommunikasjon og samfunnskontakt
Foretakssekretariatet

I tillegg er stabene til følgende klinikker i Grønland 32:


 
Intern service (KIS), Prehospitale tjenester (PHT), Psykisk helse og rus (PHR) og Medisinsk diagnostikk (KMD).


 


  

Fant du det du lette etter?