Hauges gate 89 A, Drammen

Seksjon for avgiftning, Seksjon for legemiddelbasert rehabilitering og administrasjonen ved Avdeling for rus og avhengighet holder til i Hauges gate 89 A i Drammen.

Seksjon for avgiftning og Seksjon for legemiddelbasert rehabilitering (LAR).
Inngangen til Seksjon for avgiftning og Seksjon for legemiddelbasert rehabilitering (LAR).

Kontakt

Oppmøtested
Hauges gate 89 A i Drammen finner du vis a vis Fylkeshuset og Drammen legevakt.
Besøksadresse
Hauges gate 89 A (Google maps)
3019 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Avgiftning, Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/seksjon-for-avgiftning-drammenAvgiftning, Drammen
Legemiddelassistert rehabilitering i Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/legemiddelassistert-rehabilitering-i-drammenLegemiddelassistert rehabilitering i Drammen
Rus og avhengighethttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighetRus og avhengighet