Klems gate 11, Kongsberg

Kongsberg barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk holder til i Klems gate 11 på Kongsberg.

Kongsberg barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk holder til i Klems gate 11 på Kongsberg.
Inngangen til Kongsberg barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Kontakt

Oppmøtested
Ved innkjøringen til Kongsberg sykehus kjører du rett fram inn i Klems gate. Klems gate 11 ligger på høyre side av veien.
Besøksadresse
Klems gate 11 (Google maps)
3613 Kongsberg
Telefon
Direkte: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupaBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/kongsberg-bupKongsberg BUP