Øvre Strandgt 2, Drammen

Akuttseksjonen, Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Poliklinikken og administrasjonen ved Drammen distriktspsykiatriske senter (DPS) holder til i Øvre Strandgate 2 i Drammen sentrum.

Akuttseksjonen, Poliklinikken og Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet ved Drammen DPS.
Inngangen til Akuttseksjonen, Poliklinikken og Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet ved Drammen DPS.

Kontakt

Oppmøtested
Øvre Strandgate 2 ligger på Bragernes midt i Drammen sentrum, rett nord for bybrua.
Besøksadresse
Øvre Strandgate 2 (Google maps)
3018 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Akuttseksjonen, Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/akuttseksjonen-drammen-dpsAkuttseksjonen, Drammen DPS
Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dpsDrammen DPS
Poliklinikken, Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/poliklinikken-drammen-dpsPoliklinikken, Drammen DPS
Psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/seksjon-for-psykisk-helse-rus-og-avhengighet-drammen-dpsPsykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS