Valbrottveien 23, Drammen

Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling holder til i Valbrottveien 23 på Åssiden i Drammen.

Valbrottveien 23 i Drammen.
Inngangen til Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp.

Kontakt

Oppmøtested
Valbrottveien 23 ligger på Åssiden i Drammen, rett nord for Åssiden kirke.
Besøksadresse
Valbrottveien 23 (Google maps)
3024 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupaBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforstyrrelserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ungdomsseksjonen-for-oyeblikkelig-hjelp-og-alvorlige-spiseforstyrrelserUngdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforstyrrelser